САМОСТІЙНІ РОБОТИ ЗАВДАННЯ. ТКАНИНИ. ОРГАНИ І СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН. ЇХ ФУНКЦІЇ

1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
Варіант 1
1. Визначте, яка тканина зустрічається у тваринному організмі:
А) нервова; Б) основна; В) провідна; Г) покривна.

2. Укажіть тканину, багату на міжклітинну речовину:
A) нервова;
Б) м’язова;
B) сполучна;
Г) епітеліальна.

3. Укажіть органи, утворені багатошаровим епітелієм:
A) кров;
Б) нерви;
B) епідерміс шкіри;
Г) м’язи.

Варіант 2
1. Визначте, яка тканина НЕ належить до сполучної:
A) хрящова; Б) залозиста; B) жирова; Г) кров.

2. Укажіть характерну особливість будови нервової тканини з тест контролю 8 клас «Тканини»:
A) клітини розміщені шарами;
Б) клітини мають округлу форму;
B) клітини мають тіло з відростками;
Г) клітини видовженої форми.

3. Укажіть тканину, що утворює внутрішній шар порожнистих органів тварин:
A) нервова;
Б) м’язова;
B) сполучна;
Г) епітеліальна.

2 рівень
У завданні 4 необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами.
4. Укажіть, якою цифрою на рисунку позначено:
Варіант 1                                                 Варіант 2
A) епітеліальну тканину;                         A) кров;
Б) хрящову тканину;                               Б) м’язову тканину;
B) м’язову непосмуговану тканину.      B) кісткову тканину.
підсумкова робота з біології безкоштовно
3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ (відповіді тематичне оцінювання біологія)
5. Установіть відповідність між органом та системою органів, до якої він належить.
Варіант 1                   Варіант 2
A) Нирка;             A) Спинний мозок;      1. Травна;
Б) легені;            Б) аорта;                       2. нервова;
B) печінка.         B) стравохід.                3. кровоносна;
4. дихальна;
5. видільна.

4 рівень
Варіант 1
6. У клітинах м’язової тканини міститься багато мітохондрій і глікогену. Поясніть причину його накопичення в цих клітинах.

Варіант 2
6. Поміркуйте, чому в епітеліальних тканинах майже відсутня міжклітинна речовина.

Поделись с друзьями:
Твитнуть