ЗАВДАННЯ ТЕСТУВАННЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. БУДОВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН ВАРІАНТ 1

1 рівень
У завданнях 1-6 із чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Укажіть, клітина якого організму виконує всі функції живого організму:
А) багатоклітинного організму;     В) будь-якої тварини;
Б) найпростіших;                            Г) будь-якого живого організму

2. Укажіть, ким є більшість тварин за типом живлення:
А) хемосинтетиками;          В) фотосинтетиками;
Б) гетеротрофами;              Г) автотрофами

3. Укажіть тканину, багату на міжклітинну речовину:
А) м’язова;     В)сполучна;
Б) нервова;     Г) епітеліальна.

4. Визначте ознаку, характерну для організмів царства Тварини:
A) здатність пересуватись у просторі;
Б) мають запасну речовину – крохмаль;
B) нездатність пересуватись у просторі;
Г) необмежений ріст організму.

5. Укажіть систему органів, яка безпосередньо забезпечує обмін речовин у тваринному організмі:
А) нервова система;      В) статева система;
Б) дихальна система;    Г) ендокринна система.

6. Укажіть ученого, який увів у науку систематичні категорії:
А) Аристотель;      В) Р. Гук;
Б) А. Левенгук;      Г) К. Лінней.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження відповіді тест контрольлю 8 клас.
A) У разі прямого розвитку новонароджені тварини не схожі на дорослу особину.
Б) Нервова система забезпечує зв’язок організму із зовнішнім середовищем.
B) Сполучна тканина сприймає подразнення і забезпечує реакцію організму на них.
Г) Гетеротрофні організми здатні утворювати органічні речовини з неорганічних.

8. Допишіть пропущені в тексті слова.
Процес відтворення собі подібних, який забезпечує безперервність життя, називається _______________________. Розмноження однією клітиною називається _________________________. Розмноження частинами організму називається _____________________.

9. Визначте та впишіть у таблицю назву організму, для клітини якого характерні такі ознаки. (Пам’ятайте: клітин у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Не має жорсткої клітинної стінки. Вакуолі невеликі та нетриваложивучі. Не має хлоропластів або інших пластид. Запасний вуглевод – глікоген. За способом живлення – гетеротрофи.

3 рівень
Завдання 10, 11 передбачають встановлення відповідності. До кожного рисунка або рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між типом тканини, зображеної на рисунку, та її назвою.
біологія тест контроль відповіді1. Епітеліальна тканина;
2. кров;
3. кісткова тканина;
4. м’язова серцева тканина;
5. нервова тканина

11. Установіть відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками.
A) Нервова;     1. Не містить міжклітинної речовини;
Б) сполучна;    2. утворює опорні системи органів;
В) м’язова.      3. клітини мають тіло, від якого відходять відростки;
4. складається з клітин видовженої форми.

4 рівень підсумкові роботи 8 клас біологія
12. Що таке репродуктивна система? Чи можуть організми існувати без цієї системи? Чим представлена ця система у рослин?

Поделись с друзьями:
Твитнуть