ПІДСУМКОВІ РОБОТИ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ БІОЛОГІЯ. БУДОВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН ВАРІАНТ 2

1 рівень
У завданнях 1-6 із чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Тварини пересуваються, тому що вони:
А) шукають освітлені місця;        Б) здобувають готові органічні речовини;
В) хижаки, що шукають жертву;   Г) усі паразити.

2. Визначте, яка тканина забезпечує різні типи рухів організму:
А) м’язова;    В) сполучна;
Б) нервова;    Г) епітеліальна.

3. Укажіть, які рефлекси дістаються від народження і передаються нащадкам:
А) безумовні;    В) змішані;
Б) умовні;          Г) набуті.

4. Частина багатоклітинного організму, яка має властиву тільки їй будову, розташована в певному місці та виконує специфічну функцію, – це:
А) функціональна система;          В) тканина;
Б) система органів;                       Г) орган.

5. Основною систематичною категорією є:
А) особина;      В) істота;
Б) вид;             Г) підвид.

6. Укажіть систему, яка є регуляторною системою тваринних організмів із тест контролю:
А) дихальна;    В) кровоносна;
Б) видільна;    Г) ендокринна.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження.
A) У разі непрямого розвитку новонароджені тварини схожі на дорослу особину.
Б) Дихальна система забезпечує організм поживними речовинами.
B) Процес злиття клітин вібувається у раз і нестатевого розмноження.
Г) Нервова система забезпечує зв’язок організму із зовнішнім середовищем.

8. Допишіть пропущені в тексті слова.
Розмноження, що відбувається за участі статевих клітин – ___________________, при злитті яких утворюється ______________, називається _______________________ розмноженням.

9. Визначте та впишіть у таблицю назву організму, для клітини якого характерні такі ознаки. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Клітинна стінка з целлюлози. Має постійні великі вакуолі з клітинним соком. Має пластиди 3-х видів. Запасний вуглевод – крохмаль. За способом живлення – автотрофи.

3 рівень
Завдання тематичного оцінювання  біологія 10, 11 передбачають встановлення відповідності. До кожного рисунка або рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між типом тканини, зображеним на рисунку, та його назвою.
біологія 8 клас тест контроль скачать1. Епітеліальна;
2. хрящова;
3. кісткова;
4. м’язова посмугована;
5. нервова

11. Установіть відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками.
A) М’язова;              1. Не містить міжклітинної речовини;
Б) епітеліальна;      2. вкриває поверхню тіла та вистилає порожнини органів;
B) нервова.             3. складається з клітин видовженої форми (волоконець);
4. забезпечує реакцію організму на подразнення.

4 рівень
12. Дихальна система тварин може бути представлена зябрами, легенями, трахеями. Чим зумовлено таке різноманіття?

Поделись с друзьями:
Твитнуть