САМОСТІЙНІ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ. НАЙПРОСТІШІ – МЕШКАНЦІ ПРІСНИХ ВОДОЙМ, МОРІВ

1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
Варіант 1
1. Визначте, з допомогою яких органел НЕ рухаються найпростіші:
A) джгутиків;
Б) війок;
B) м’язів;
Г) псевдоподій.

2. Укажіть, через що виводяться продукти розпаду в найпростіших:
A) скоротливу вакуолю;
Б) травну вакуолю;
B) вічко;
Г) джгутик.

3. Визначте, чим дихають найпростіші:
A) спеціальними органелами;
Б) зябрами;
B) поверхнею тіла;
Г) за допомогою ядра.

Варіант 2
1. Визначте представника найпростіших, який має хлоропласти (відповіді на підсумкові контрольні роботи):
A) інфузорія;
Б) амеба;
B) евглена;
Г) арцела.

2. Укажіть, що утворюють найпростіші за несприятливих умов:
A) зиготу;
Б) цисту;
B) дві клітини;
Г) псевдоподії.

3. Визначте, що відбувається в найпростіших у процесі живлення:
A) утворюється травна вакуоля;
Б) утворюється скоротлива вакуоля;
B) утворюється комплекс Гольджі;
Г) утворюється зигота.

2 рівень
У завданні 4 необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами.
4. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені органели інфузорії-туфельки.
відповіді на підсумкові контрольні роботиВаріант 1                       Варіант 2
A) Порошиця;              А) Клітинний рот;
Б) травна вакуоля;     Б) м’язову тканину;
B) цитоплазма;           B) кісткову тканину.
Г) велике ядро.           Г) мале ядро.

3 рівень
У завданні тематичного оцінювання біологія 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
5. Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами для зображеного організму:
підсумкова робота з біологіїA) Тип;      1. Інфузорії;
Б) клас;     2. Арцела;
B) рід;        3. Арцела звичайна;
Г) вид.       4. Саркоджгутикові;
5. Амеба;
6. Саркодові;
7. Амеба звичайна.

 

 

4 рівень
Варіант 1
6. Укажіть, які особливості будови евглени зеленої свідчать про її здатність і до гетеротрофного, і до автотрофного живлення.

Варіант 2
6. Укажіть, яку будову і взаємозв’язки мають органели амеби звичайної.

Поделись с друзьями:
Твитнуть