САМОСТІЙНІ РОБОТИ ТЕСТ КОНТРОЛЬ. ПАРАЗИТИЧНІ НАЙПРОСТІШІ


1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
Варіант 1
1. Укажіть представника найпростіших – збудника сонної хвороби:
A) вольвокс; Б) форамініфера; B) трипаносома; Г) амеба звичайна.

2. Укажіть організми, які живляться органічними речовинами мертвих тіл або виділеннями живих:
A) хемосинтетики;
Б) паразити;
B) фотосинтетики;
Г) сапротрофи.

3. Визначте паразита, який уражає клітини крові людини:
A) амеба дизентерійна;
Б) лямблія;
B) лейшманія;
Г) малярійний плазмодій.

Варіант 2
1. Укажіть, збудником якого захворювання може бути один із видів амеб:
A) дизентерія; Б) малярія;  B) сонна хвороба; Г) виразка.

2. Укажіть організми, які живляться органічними речовинами живих тіл:
A) хемосинтетики;
Б) фотосинтетики;
B) паразити;
Г) сапротрофи

3. Визначте представника найпростіших, який належить до паразитичних:
A) лямблія;
Б) форамініфера;
B) евглена зелена;
Г) амеба звичайна.

2 рівень
У завданні 4 необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами тест контролю 8 клас.
4. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені етапи розвитку малярійного плазмодія.
Варіант 1                                                            Варіант 2
A) Вихід паразитів у кров;                   А) Запліднення в кишечнику комара;
Б) розвиток зиготи;                              Б) нестатеве розмноження;
B) укус комаром ураженої людини.     В) проникнення паразита до слинних залоз.
відповіді на підсумкові контрольні роботи

 

 

 

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
5. Установіть відповідність між назвами найпростіших тварин та способом їх життя.
Варіант 1                           Варіант 2
A) Бурсарія;                 A) Форамініфера;                     1. Вільноіснуючі;
Б) лямблія;                  Б) трипаносоми;                      2. паразити;
B) евглена зелена.     B) інфузорії шлунку жуйних.     3. симбіонти;
4. сапротрофи

4 рівень самостійних робіт біологія
Варіант 1
6. Поясніть, чому необхідно робити щеплення перед поїздкою до тропічних країн.

Варіант 2
6. Укажіть, яких правил необхідно дотримуватися, щоб не стати «жертвою» найпростіших.

Поделись с друзьями:
Твитнуть