ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. ТИП ГУБКИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА


1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
Варіант 1
1. Укажіть, який клас належить до типу Губки:
A) Джгутикові;
Б) Війчасті;
B) Скляні;
Г) Саркодові.

2. Укажіть, яка властивість є характерною для губок:
A) рефлекси;
Б) таксиси;
B) регенерація;
Г) тропізми.

3. Визначте, чим дихають губки:
A) спеціальними органелами;
Б) комірцевими клітинами;
B) поверхнею тіла;
Г) з допомогою ядра.

Варіант 2 самостійої роботи біологія
1. Визначте спосіб живлення губок:
A) паразитичний;
Б) автотрофний;
B) фільтрація;
Г) хемотрофний.

2. Визначте, зі скількох шарів клітин складається тіло губок:
A) із трьох;
Б) з чотирьох;
B) із двох;
Г) з одного.

3. Укажіть, який клас НЕ належить до типу Губки:
A) Скляні;
Б) Вапняні;
B) Джгутикові;
Г) Звичайні.

2 рівень
У завданні 4 необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами.
4. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені частини тіла губки тест контролю 8 клас.
  Варіант 1                                         Варіант 2
A) Амебоцити;                           А) Зовнішній шар;
Б) травна вакуоль;                   Б) комірцеві клітини;
B) центральна порожнина;      В) устя;
Г) джгутик.                                 Г) спікули.
pавдання самостійної роботи 8 клас

 

 

 

 

 

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
5. Установіть послідовність етапів
Варіант 1
статевого розмноження губки.
A) Гамети формуються в мезоглеї губки;
Б) із зиготи розвивається багатоклітинна личинка з джгутиком;
B) личинка плаває з допомогою джгутика, потім осідає на дно, з неї розвивається нова губка;
Г) сперматозоїди пливуть до яйцеклітини;
Д) гамети зливаються і утворюється зигота.

Варіант 2
живлення губки.
A) Губки дістають їжу з потоку води;
Б) у травних вакуолях комірцевих клітин відбувається травлення;
B) їжа потрапляє в центральну порожнину;
Г) неперетравлені рештки викидаються в центральну порожнину, а потім назовні;
Д) комірцеві клітини затримують їжу за допомогою комірців.

4 рівень
Варіант 1
6. Визначте, які спільні риси властиві живленню губок й одноклітинних тварин.

Варіант 2
6. Губки ведуть прикріплений спосіб життя. Поясніть, навіщо їм потрібен скелет.

Поделись с друзьями:
Твитнуть