САМОСТІЙНі РОБОТИ ЗАВДАННЯ ТА ВІДПОВІДІ. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1 рівень
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
Варіант 1
1. Укажіть, які клітини належать до ентодерми:
A) жалкі;
Б) нервові;
B) травні;
Г) епітеліально-мускульні.

2. Укажіть тип нервової системи кишковопорожнинних:
A) вузловий;
Б) трубчастий;
B) дифузний;
Г) стовбурний.

3. Укажіть, чим дихають кишковопорожнинні:
A) спеціальними клітинами;
Б)зябрами;
B) поверхнею тіла;
Г) з допомогою ядра.

Варіант 2
1. Визначте середовище життя кишковопорожнинних:
A) наземне;
Б) водне;
B) повітряне;
Г) всередині інших організмів.

2. Визначте симетрію тіла кишковопорожнинних (відповіді тест контоль):
A) вегетативна;
Б) двобічна;
B) променева;
Г) однобічна.

3. Укажіть, ким за характером живлення є кишковопорожнинні:
A) всеїдними;
Б) паразитами;
B) хижаками;
Г) сапробіонтами.

2 рівень
Завданні 4 тематичного оцінювання біологіія необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами.
4. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені частини тіла гідри.
скачать тест контрольВаріант 1                            Варіант 2
A) Щупальця;                    А) Підошва;
Б) ектодерма;                   Б) ентодерма;
B) кишкова порожнина;    В) рот;
Г) яйцеклітина.                  Г) брунька.

 

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
5. Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами для зобр женого організму.
завдання для тематичного оцінювання біологіяA) Тип;       1. Гідроїдні;
Б) клас;      2. Медуза;
B) ряд;       3. Медуза корнерот;
Г) вид.       4. Кишковопорожнинні;
5. Сцифоїдні;
6. Медуза вухаста;
7. Гідра сіра.

 

4 рівень
Варіант 1
6. Доведіть, що Гідра прісноводна належить до царства Тварини.

Варіант 2
6. Доведіть, що Гідра прісноводна належить до типу Кишковопорожнинні.

Поделись с друзьями:
Твитнуть