ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТУВАННЯ. ПІДЦАРСТВО НАЙПРОСТІШІ. ТИП ГУБКИ. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ


ВАРІАНТ 1

1 рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть, що є органелами руху амеби:
А) війки;
Б) джгутики;
В) м язи;
Г) несправжні ніжки

2. Скоротливі вакуолі необхідні для:
А) травлення;
Б) газообміну;
В) поглинання води;
Г) видалення води.

3. Укажіть функцію малого ядра інфузорії:
А) регуляція обміну речовин;    В) збереження спадкової інформації;
Б) управління рухом;            Г) регуляція дихання.

4. Визначте клітини, які НЕ входять до складу зовнішнього шару тіла гідри:
А) травні;    В) нервові;
Б) жалкі;    Г) шкірно-м’язові.

5. Укажіть функцію проміжних клітин гідри:
А) здійснення рухів тіла;    В) участь у регенерації;
Б) сприйняття подразнення;    Г) участь у травленні.

6. Визначте кількість ядер у евглени зеленої:
А)одне;         В) три;
Б) два;         Г) чотири.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження із запропонованих варіантів відповіді тест контролю 8 клас.
A) Найпростіші реагують на подразнення.
Б) Евглена зелена не має сталої форми тіла.
B) Найпростіші не дихають.
Г) У колоніальних організмів клітини різні за будовою.

8. Допишіть пропущені в тексті слова.
Кишковопорожнинні – багатоклітинні організми, тіло яких складається з _______________ шарів клітин. Зовнішній шар називається ____________________, внутрішній – _______________________.

9. Визначте та впишіть у таблицю назву класу типу Губки, організми якого мають такі ознаки. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Винятково морські тварини. Найчастіше не забарвлені. Скелет побудований із вапняних спікул.

3 рівень
Завдання 10 передбачає встановлення відповідності. До кожного рисунка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ.
10. Установіть відповідність між тваринами, зображеними на рисунку, та їх назвами.
тематичне оцінювання 8 клас1. Вольвокс;
2. інфузорія;
3. форамініфера;
4. амеба звичайна;
5. малярійний плазмодій.

Завдання тематичного оцінювання біології 8 клас 11 предбачає встановлення логічної послідовності. Цифрі 1 має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу подію (явище, процес); цифрі 2 – другу подію, і т. д.
11. Установіть послідовність етапів статевого розмноження гідри.
A) У тілі гідри утворюються статеві клітини – яйцеклітини та сперматозоїди;
Б) навесні із заплідненого яйця розвивається молода гідра;
B) утворюється зигота, яка зимує на дні водойми;
Г) сперматозоїди виходять у воду, находять яйцеклітини та запліднюють їх.

4 рівень
12. Дано дві назви тварин: «Амеба звичайна», «Амеба дизентерійна». Про що говорить подвійна назва: а) ученому-систематику; б) лікареві-практику?

Поделись с друзьями:
Твитнуть