САМОСТІЙНІ РОБОТИ БІОЛОГІЯ 8 КЛАС. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, РІЗНОМАНІТНІСТЬ

1 рівень
У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
Варіант 1
1. Укажіть, де живе дорослий бичачий ціп’як:
A) у тілі корови;
Б) у морі;
B) у прісних водоймах;
Г) у тілі людини.

2. Укажіть черв’яка, який належить до класу Сисуни:
A) біла планарія;
Б) котячий сисун;
B) бичачий ціп’як;
Г) ехінокок.

3. Укажіть, чим дихають плоскі черви:
A) поверхнею тіла;
Б) легенями;
B) зябрами;
Г) трахеями.

Варіант 2
1. Визначте, де живе біла планарія:
A) у ґрунті;
Б) у прісних водоймах;
B) у морях і океанах;
Г) в організмі людини.

2. Укажіть продукт, при вживанні якого людина може заразитися трихінелою:
A) сира вода;
Б) сира риба;
B) немиті овочі;
Г) недостатньо просмажене м’ясо свині.

3.Укажіть, який черв’як належить до класу Стьожкові:
A) котячий сисун;
Б) планарія;
B) широкий стьожак;
Г) печінковий сисун.

2 рівень
У завданні 4 тест контроль біологія необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами.
4. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені етапи циклу розвитку печінкового сисуна.
Варіант 1                               Варіант 2
A) Циста;                       A) Личинка в тілі ставковика;
Б) дорослий сисун;       Б) хвостата личинка;
B) личинка з війками.    B) яйце.
тест контроль біологія

 

 

 

 

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ. Варіанти відповіді самостійної  з біології подані нижче
5. відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами для зобра женого організму.
завдання для самостійної роботиА) Тип;       1. Війчасті;
Б) клас;     2. Планарія;
В) рід;        3. Ціп’як;
Г) вид.       4. Плоскі черви;
5. Стьожкові;
6. Планарія біла;
7. Ціп’як свинячий.

4 рівень
Варіант 1
6. Визначте, чому війчасті черви здатні до більш складних рухів, ніж медузи.

Варіант 2
6. Визначте, чому малий ставковик є вигідним проміжним хазяїном для печінкового сисуна.

Поделись с друзьями:
Твитнуть