БІОЛОГІЯ САМОСТІЙНІ РОБОТИ ЗАВДАННЯ ОНЛАЙН. ТИП КРУГЛІ ЧЕРВИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. РІЗНОМАНІТНІСТЬ

1 рівень
У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
Варіант 1
1. Укажіть, де паразитує людська аскарида:
A) у шлунку;
Б) у кишечнику;
B) у м’язах;
Г) у легенях.

2. Укажіть, які круглі черви є паразитами рослин:
A) трихінела;
Б)аскарида;
B) гострик;
Г) галова нематода.

3. Укажіть, чим дихають круглі черви:
A) спеціальними клітинами;
Б) зябрами;
B) поверхнею тіла;
Г) легенями.

Варіант 2
1. Визначте особливість зовнішнього вигляду самки та самця аскариди:
A) схожі між собою;
Б) самка більша за самця;
B) відрізняються одне від одного;
Г) самка менша за самця.

2. Визначте симетрію тіла круглих червів:
A) осьова;
Б) двобічна;
B) променева;
Г) однобічна.

3. Укажіть, завдяки чому рухається аскарида в кишечнику людини (біологія підсумкові контрольні роботи скачать):
A) органам руху;
Б) хвилеподібним вигинам тіла;
B) відштовхуванню;
Г) наявності війок.

2 рівень
У завданні 4 необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами.
4. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені частини тіла аскариди.
Варіант 1                          Варіант 2
A) Матка;                      A) Кишечник;
Б) глотка;                     Б) яєчник;
B) анальний отвір;      B) рот;
Г) статевий отвір.       Г) видільний отвір.
відповіді на підсумкові контрольні роботи
3 рівень
Завдання 5 передбачає встановлення логічної послідовності тематичного оцінювання 8 клас. Цифрі 1 має відповідати , що позначає обрану Вами подію (явище, процес); цифрі 2 – другу подію і т.д.
5. Установіть послідовність етапів життєвого циклу:
Варіант 1
А) Личинка потрапляє у легені та бронхи, а з них до рота;
Б) яйця потрапляють у організм людини;
В) через стінку кишки личинка потрапляє в кров;
Г) оболонка яйця розчиняється й виходить личинка;
Д) людина проковтує слюну, і личинка через шлунок потрапляє в тонку кишку, де перетворюється на дорослу аскариду.

Варіант 2
А) із яйця виходить маленька личинка, озброєна гачками;
Б) у м’язах личинка росте і перетворюється на  фіну;
В) людина з’їдає недостатньо проварене м’ясо корови, голівка ціп’яка із фіни прикріплюється до стінки кишечнику людини;
Г) через стінки кишечнику личинка потрапляє в кров, а потім у м’язи корови;
Д) яйця разом із травою ковтає корова.

4 рівень
6. Напишіть, яких якостей набувають тварини, що мають такі ускладнення організації:
Варіант 1                                                            Варіант 2
наявність порожнини тіла.             наявність наскрізної травної системи.

Поделись с друзьями:
Твитнуть