БІОЛОГІЯ САМОСТІЙНА РОБОТА БЕЗПЛАТНО. Органи та системи органів людини

1 рівень

Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть фактор антропогенезу
Варіант 1                                               Варіант 2
будову та функції клітини       будову та функції тканин
А) Фізіологія
Б) Ембріологія
В) Гістологія
Г) Цитологія

2. Виберіть орган, який переважно складається з тканини
Варіант 1                                 Варіант 2
м’язової гладенької             епіталіальної
А) Шлунок
Б) Слинна залоза
В) Печінка
Г) Нирки

3. Укжіть частину клітини, яка має ознаку (самостійні роботи з біології)
Варіант 1                                                                            Варіант 2
подібності тваринної та рослинної клітин   відмінності рослинної клітини від тваринної
А) Хлоропласти;                                                  А) Хлоропласти;
Б) ядро;                                                               Б) ядро;
В) клітинна стінка;                                              В) цитоплазма;
Г) вакуоліьз клітинним соком;                            Г) мітохондрії.

2 рівень

Завдання 4 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих варіантів.
4. Укажіть органи, які належать до
Варіант 1                                       Варіант 2
тваринної системи                 дихальної системи
(3 правильні відповіді)        (3 правильні відповіді)
А) Аорта;                                 А) Тонка кишка;
Б) стравохід;                          Б) стравохід;
В) шлунок;                              В) шлунок;
Г) гортань;                              Г) гортань;
Д) трахея;                               Д) трахея;
Е) легені;                                Е) легені;
Є) тонка кишка;                     Є) аорта.

3 рівень

Завдання 5 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ (завдання для самостійної роботи безплатно).
Варіант 1
5. Установіть відповідність між указанними системами та їх функціями.
1. Нервова;              А) Забеспечує опору тіла та можливість руху;
2. опорно-рухова;    Б) транспортує поживні речовини, вуглекислий газ та кисень, забеспечує зв’язокміж органами;
3. кровоносна;         В) регулює функції органів за допомого гормонів;
4. ендокринна;         Г) регулює діяльністьрізних систем, установлює зв’язок з довкіллям;               Д) забеспечує виведення неперетворених залишків з організму.

Варіант 2
1. Дихальна;           А) Виводить рідкі продукти життєдіяльності;
2. травна;                Б) забеспечує організм поживними речовинами;
3. сечовидільна;     В) забеспечує газообмін;
4. сенсорна;            Г) сприймає різні подразнення і реагує на них;
Д) визначає особливості чоловічого та жіночого організмів, продукує статеві клітини та гормони.

4 рівень

Варіант 1  
6. Порівняйте фізіологічну та функціональну системи.

Варіант 2
6. Доведіть, що організм людини – біологічна система.

Поделись с друзьями:
Твитнуть