ОНЛАЙН ЗАВДАННЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ БІОЛОГІЯ. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ. ТІШ КРУГЛІ ЧЕРВИ. ТІШ КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

ВАРІАНТ  1

1 рівень
У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Укажіть організм, який має двобічну симетрію:
А) амеба; В) планарія; Б) гідра; Г) медуза.

2. Неперетравлені рештки їжі в червів:
A) усмоктуються в кров;
Б) видаляються з організму органами виділення;
B)викидаються назовні з кишечнику;
Г) перетворюються на рідкі продукти розпаду.

3. Кровоносна система вперше з’явилася у:
А) кільчастих червів;         В) круглих червів;
Б) кишковопорожнинних;   Г) плоских червів.

4. Укажіть тварину тест контролю «Тип плоскі черви», яка належить до типу Кільчасті черви:
А) планарія;    В) ціанея; Б) аскарида; Г) дощовий черв’як.

5. Визначте, чим можна заразитися, уживаючи в їжу недостатньо проварене м’ясо:
А) бичачим ціп’яком;         В) гостриком;
Б) людською аскаридою;  Г) білою планарією.

6. Гострик паразитує в:
А) м’язах свині;   В) кишечнику людини;
Б) рибі;                Г) печінці собаки.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження.
A) Круглі черви дихають зябрами.
Б) На сегментах тіла кільчастих червів є щетинки.
B) Паразитичні плоскі черви не мають органів прикріплення до органів хазяїна.
Г) У аскариди людської самка менша за розмірами від самця.

8. Допишіть пропущені в тексті слова.
Плоскі черви – __________________ клітинні тварини. У процесі розвитку закладаються ____________ зародкові шари клітин. Симетрія тіла – _______________. Покрив тіла – ____________. Проміжки між органами заповнені ______________.

9. Визначте та впишіть у таблицю назву тварини типу Кільчасті черви за наведеними ознаками її способу життя. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Рухлива тварина. Мешкає в морях, селиться в нірках, які риє в піску. Живиться водоростями. Сам є їжею для осетрових риб.

3 рівень
Завдання 10, 11 передбачають встановлення відповідності. До кожного рисунка або рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ (скачать безкоштовно підсумкові контрольні роботи)
10. Установіть відповідність між тваринами, зображеними на рисунку, та їх назвами.
скачать безкоштовно підсумкові контрольні роботи1. Біла планарія;
2. п’явка;
3. галова нематода;
4. печінковий сисун;
5. бичачий ціп’як.

 

11. Установіть відповідність між особливостями будови та класом кільчастих червів.
А) Живуть у прісних водоймищах, морях, іноді на суходолі. Мають присоски. Серед них є хижаки та кровососи. Щетинок не мають. Гермафродити. Розвиток прямий.
Б) Більшість видів живе в морях. Мають параподії з пучками щетинок. Дихають зябрами. Роздільностатеві, розвиток непрямий.

1. Малощетинкові;
2. Багатощетинкові;
3. П’явки.

4 рівень
12. Яку будову і функції має кровоносна система кільчастих червів? Порівняйте транспорт рече вин тілом тварин, які мають кровоносну систему і які не мають її.

Поделись с друзьями:
Твитнуть