САМОСТІЙНА РОБОТА ТЕСТИ БІОЛОГІЯ. КЛАС РАКОПОДІБНІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РАКОПОДІБНИХ

1 рівень
У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
Варіант 1
1. Визначте, чим живиться річковий рак:
A) дрібними тваринами;   Б) рослинами;
B) падлом;                         Г) рибою.

2. Визначте, яка тварина належить до класу Ракоподібні:
A) тарган;
Б) креветка;
B) каракурт;
Г) павук-крестовик.

3. Укажіть, дорослі форми якого ракоподібного ведуть прикріплений спосіб життя:
A) циклопа;                     Б) дафнії;
B) морського жолудя;    Г) креветки.

Варіант 2
1. Визначте кількість пар вусиків у річкового рака завдання тесту 8 клас «Клас ракоподібні»:
A) одна;     Б) дві;     B) три;    Г) чотири.

2. Укажіть, які ракоподібні ведуть паразитичний спосіб життя:
A) циклопи;
Б) сакуліни;
B) раки-самітники;
Г) омари.

3. Визначте, яка тварина належить до класу Ракоподібні:
A) бабка;         Б) кліщ коморний;
B) каракурт;    Г) лангуст.

2 рівень
У завданні 4 підсумкових робіт з біології необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами.
4. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені частини тіла зовнішньої будови рака.
Варіант 1                        Варіант 2
A) Черевце;                A) Головогруди;
Б) ходильні ніжки;      Б) черевні ніжки;
B) довгі вусики;          B) клішня;
Г) очі.                          Г) короткі вусики.

біологія тест контроль відповіді

 

 

 

 

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
5. Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами для зображеного організму.
 тест контроль біологія 8 класA) Тип;       1. Ракоподібні;
Б) клас;      2. Рівноногі раки;
B) ряд;       3. Мокриця;
Г) рід;         4. Краб;
Д) вид.       5. Мокриця погрібна;
6. Членистоногі;
7. Краб гігантський;
8. Десятиногі раки.

 

4 рівень
Варіант 1                                 
6. Визначте, чому в опорно-руховій системі рака відсутні кістки.

Варіант 2
6. Визначте, чи може рак побачити здобич, якщо вона плаває позаду нього.

Поделись с друзьями:
Твитнуть