ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ОНЛАЙН. Організм людини як біологічна система

1 рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Виберіть органелу, якої немає у тваринній клітині:
А) Комплекс Гольджі;
Б) Мітохондрія;
В) ЕПС;
Г) хлоропласт.

2. Укахіть науку, яка вивчає будову організму:
А) гістологія;
Б) анатомія;
В) фізіологія;
Г) цитологія.

3. Виберіть одиницю будови м’язової тканини:
А) остеоцит;
Б) міофібрила;
В) нейрон;
Г) нефрон.

4. Виберіть орган, який переважно складений із сполученої тканини:
А) язик;
Б) мозок;
В) череп;
Г) серце.

5. Виберіть органелу, у якій відбувається синтез АТФ:
А) рибосома;
Б) мітохондрія;
В) ЕПС;
Г) Комплекс Гольджі.

6. Укажіть тканину, з якої складається спинний мозок (біологія підсумкові контрольні роботи скачать):
А) нервова;
Б) сполучна;
В) м’язова;
Г) епіталіальна.

2 рівень

Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих варіантів.
7. Виберіть риси, характерні для епіталіальної тканини:
(3 правильні відповіді)
А) Мало міжклітинної речовини;
Б) багато міжклітинної речовини;
В) клітини розташовані на відстані;
Г) клітини мають відростки;
Д) клітини з ядрами;
Е) клітини щільно прилягають одна до одної.

У завданнях для тематичного оцінювання 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. До неорганічних речовин клітини належать ______________________ і_______________________.

9. Рибосоми виконують у клітині функцію _______________________________.

3 рівень

У завданні 10 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
10.    Установіть відповідність між тканиною та місцем її розташування.
1. Жирова;                                    А) М’язи внутрішніх органів;
2. кісткова;                                    Б) скелет;
3. гладенька м’язова;                   В) скелетні м’язи;
4. поперечносмугаста м’язова.   Г) кровоносна система;
Д) підшкірна клітковина.

Завдання 11 передбачає встановлення логічноїпослідовності. Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає першу дію; цифрі 2 – другу дію, і т. д.
11.    Установіть правильну послідовність понять, що відображають організм як єдину систему.

        A) Тканини;
Б) клітини;
B) молекули;
Г) органи;
Д) організм;
Е) системи органів.

4 рівень

12. Поясніть, які системи органів функціонують під час бігу. Назвіть тимчасову систему, яка складається з фізіологічних систем.

Поделись с друзьями:
Твитнуть