ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНА РОБОТА БЕЗКОШТОВНО. КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПАВУКОПОДІБНИХ

1 рівень
У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
Варіант 1
1. Укажіть органи виділення павукоподібних:
А) зелені залози;
Б) мальпігієві судини;
В) жирове тіло;
Г) метанефридії.

2. Визначте, де міститься отрута в павуків:
А) у павутинних бородавках;
Б) у кінцевому членику черевця;
В) у хеліцерах;
Г) у кінцівках.

3. Визначте наявність вусиків у павука:
А) є одна пара;
Б) є дві пари;
В) є три пари;
Г) немає вусиків.

Варіант 2
1. Визначте кількість пар ходильних ніг на головогрудях павука:
A) п’ять;
Б) дві;
B) три;
Г) чотири.

2. Укажіть, які павукоподібні будують ловильні тенета:
A) тарантули;
Б) павуки-хрестовики;
B) морські павуки;
Г) павуки-сріблянки.

3. Визначте органи дихання в павуків:
A) трахеї;
Б) зябра;
B) легені й трахеї;
Г) немає органів дихання.

2 рівень
У завданні 4 необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами.
4. Укажіть, якими цифрами на рисунку біологія підсумкові контрольні роботи позначені органи павука.
Варіант 1                            Варіант 2
A) Серце;                   А) Мальпігієві судини;
Б) очі;                         Б) хеліцери;
B) легені;                    В) рот;
Г) анальний отвір.     Г) глотка.

тести контроль біологія онлайн

 

 

 

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
5. Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами для зобраї женого організму.
тематичне оцінювання 8 класA) Тип;        1. Павукоподібні;
Б) клас;      2. Кліщ;
B) рід;        3. Павук хатній;
Г) вид.       4. Членистоногі;
5. Павук;
6. Ракоподібні;
7. Кліщ іксодовий.

 

 

4 рівень
6. Визначте в данному завданні тест контролю, у чому виявляється
Варіант 1                                            Варіант 2
пристосованість павука        пристосованість кліщів до
до життя на суходолі.            паразитичного способу життя.

Поделись с друзьями:
Твитнуть