ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ. КЛАС КОМАХИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КОМАХ

1 рівень
У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
Варіант 1
1. Визначте розділ зоології, що вивчає комах:
A) ентомологія;        Б) теріологія;
B) орнітологія;          Г) іхтіологія.

2. Укажіть, у яких комах друга пара крил видозмінена в органи рівноваги:
A) комарів;          Б) жуків;
B) бджіл;             Г) їздців.

3. Укажіть, які комахи мають водні личинки:
A) хрущі;       Б) оси;
B) бабки;      Г) таргани.

Варіант 2
1. Укажіть, що покладено в основу поділу комах па ряди:
A) будова кінцівок;       Б) тип розвитку;
B) будова крил;            Г) будова відділів тіла.

2. Визначте, які комахи мають стри- бальні ніжки:
A) коники;      Б) оси;
B) вовчки;     Г) метелики

3. Визначте, які комахи належать до суспільних:
A) воші;                 Б)терміти;
B) метелики;        Г) комарі.

2 рівень
У завданні 4 необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами (8 клас тест контроль скачать).
4. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені частини тіла коника.
Варіант 1              Варіант 2
A) Груди;             A) Голова;
Б) вусики;           Б) дихальця;
B) кінцівки;          B) крила;
Г) черевце.          Г) очі.
відповіді на підсумкові контрольні роботи

 

 

 

 

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
5. Установіть відповідність між назвою комахи та типом її ротового апарату.
Варіант 1                                  Варіант 2
A) Клоп ліжковий;              A) Воша платяна;
Б) Сарана перелітна;        Б) Муха-дзизчалка;
B) Муха м’ясна;                 B) Комар-пискун;
Г) Метелик поліксена.       Г) Мураха руда.

1. Колючо-сисний;
2. гризучий;
3. лижучий;
4. сисний;
5. гризучо-лижучий.

4 рівень тематичне оцінювання з біології
Варіант 1                        
6. Опишіть різноманітність ротових апаратів комах. Поясність, як пов’язана будова ротового апарату з характером живлення комахи.

Варіант 2
6. Укажіть, чим відрізняється будова та спосіб життя дорослих метеликів від інших стадій розвитку цих комах.

Поделись с друзьями:
Твитнуть