ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВІ КОНТРОЛЬНІ. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ


ВАРІАНТ 1

1 рівень
У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Укажіть тип розмноження, характерний для членистоногих:
А) статеве;        В) вегетативне;
Б) нестатеве;    Г) статеве та нестатеве.

2. Хітиновий скелет у членистоногих слугує:
А) зовнішнім скелетом;    В) допомагає процесу линяння;
Б) органом руху;               Г) органом нападу.

3. Визначте особливість кровоносної системи членистоногих:
А) замкнена;        В) не має серця;
Б) незамкнена;    Г) кровоносна система відсутня.

4. Укажіть, які комахи є суспільними:
А) комари;    В) таргани;
Б) мурахи;    Г) метелики.

5. Визначте тварину, яка належить до класу Павукоподібні:
А) креветка;    В) тарантул;
Б) лангуст;      Г) бабка.

6. Укажіть клас тварин, який НЕ належить до типу Членистоногі:
А) Ракоподібні;            В) Губки;
Б) Павукоподібні;        Г) Комахи.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердженнявідповідей на підсумкові контрольні роботи 8 клас.
A) Тіло комах складається з трьох відділів: голова, груди, черевце.
Б) У членистоногих немає органів.
B) Нервова система членистоногих має вигляд трубки.
Г) Кінцівки членистоногих складаються з одного членика.

8. Допишіть пропущені в тексті слова.
Лускокрилі – комахи з ________________ парами ________________ крил і з ________________ ротовим апаратом.

9. Визначте та впишіть у таблицю назву тварини, організм якої має наведені ознаки. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Мешкає у прісних водоймах. Має розміри 2-5 мм. На голові разташовані довгі гіллясті вусики. Веде рухливий спосіб життя. Стрибає у воді, за що іноді називається водяною блохою.

3 рівень
Завдання 10, 11 передбачають встановлення відповідності тести для тематичного оцінювання. До кожного рисунка або рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між тваринами, зображеними на рисунку, та їх назвами.
тести для тематичного оцінювання1. Тарантул;
2. циклоп;
3. омар;
4. жук-плавунець;
5. дафнія.

11. Установіть відповідність між типом або стадією розвитку комахи та їх ознаками.
A) 3 повним перетворенням;
Б) з неповним перетворенням;
B) личинка метелика;
Г) личинка коника.

1. З яйця виходить личинка, схожа на дорослу комаху, з недорозвинутими крилами і статевою системою;
2. личинка червоподібна, не має крил, ротовий апарат – гризучий;
3. личинки відрізняються від дорослої комахи будовою та поведінкою, у циклі розвитку є стадія лялечки;
4. личинка має сисний ротовий апарат;
5. личинки живляться тією самою їжею і мають ротові органи такої самої будови, що й доросла тварина.

4 рівень
12. Визначте риси пристосованості до життя у водному середовищі у різних тварин типу Членистоногі. Назвіть види тварин, укажіть, до якого класу вони належать.

Поделись с друзьями:
Твитнуть