ЗАВДАННЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ОНЛАЙН. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ

1 рівень
У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Внутрішні органи членистоногих розташовані у:
А) первинній порожнині тіла;    В) вторинній порожнині тіла;
Б) змішаній порожнині тіла;      Г) мезенхімі.

2. Нервова система членистоногих складається з нервів та:
A) черевного нервового ланцюжка;
Б) черевного нервового ланцюжка з навкологлотковим нервовим кільцем;
B) нервових клітин, розкиданих по всьому тілу;
Г) нервових клітин, зібраних у два нервові стовбури.

3. Укажіть тварин, від яких походять членистоногі:
А) молюски;            В) малощетинкові черви;
Б) плоскі черви;    Г) стародавні багатощетинкові кільчасті черви.

4. Визначте тварину, яка належить до класу Ракоподібні:
А) каракурт;    В) коник;
Б) дафнія;       Г) комар.

5. Органами дихання павукоподібних є:
А) комірчаті легені;    В) зябра;
Б) трахеї;                    Г) покриви тіла.

6. З переліку комах виберіть безкрилу.
А) воша;         В) цвіркун;
Б) бражник;    Г) хрущ.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження.
A) Тіло членистоногих не поділяється на сегменти.
Б) У членистоногих покрив розтягується.
B) Нервова система членистоногих дифузного типу.
Г) Основу покриву членистоногих складає органична речовина – хітин.

8. Допишіть пропущені в тексті слова тесту контролю з біології «Тип членостоногі».
Перетинчастокрилі – комахи з ____________ парами перетинчастих прозорих крил. Ротовий апарат ______________ або _________________.

9. Визначте та впишіть у таблицю назву тварини, організм якої має наведені ознаки. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Мешкає на суходолі, у вологих місцях. Невелика (до 2 см) тварина. Не може довго перебувати в сухому повітрі. Не любить світла, характерний нічний спосіб життя.

3 рівень
Завдання 10 передбачає встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами для зображеного організму.
біологія завдання для самостійноїA) Тип;      1. Членистоногі;
Б) клас;    2. Комахи;
B) ряд;      3. Хордові;
Г) рід.       4. Земноводні;
5. Лускокрилі;
6. Махаон;
7. Прямокрилі.

Завдання 11 контролю з біології 8 клас передбачає встановлення логічної послідовності. Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу подію (явище, процес); цифрі 2 – другу подію, і т. д.
11. Установіть послідовність стадій розвитку комах із повним перетворенням.
A) Лялечка;
Б) доросла комаха;
B) личинка;
Г) яйце.

4 рівень
12. Визначте риси пристосованості до життя в повітряному середовищі у різних тварин типу Членистоногі. Назвіть види тварин, укажіть, до якого класу вони належать.

Поделись с друзьями:
Твитнуть