БІОЛОГІЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ. ТИП МОЛЮСКИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. РІЗНОМАНІТНІСТЬ МОЛЮСКІВ


1 рівень
У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
Варіант 1
1. Укажіть, які молюски мають радулу:
А) дрейсена;    Б) живородка;
В) устриця;      Г) беззубка.

2. Кровоносна система у молюсків:
А) замкнена, серця немає;   Б) незамкнена, є серце;
В) відсутня;                            Г) замкнена, є серце.

3. Визначте, з якої речовини переважно складається черепашка:
А) із целюлози;
Б) з вапняку й рогоподібної речовини;
В) із кремнезему;
Г) з хітину.

Варіант 2
1. Речовини для побудови черепашки виділяє:
A) мантія;     Б) нога;
B) тулуб;      Г) голова.

2. Укажіть, які молюски мають чорнильну залозу:
A) мідії;            Б) восьминоги;
B) наутілуси;   Г) устриці.

3. Центральна нервова система у молюсків:
A) представлена нервовими стовбурами;
Б) відсутня;
B) трубчаста;
Г) розкидано-вузлового типу

2 рівень самостійні роботи з біології
У завданні 4 необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами.
4. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені частини тіла зовнішньої будови ставковика великого.
біологія тест контроль відповідіВаріант 1                    Варіант 2
A) Черепашка;      A) Дихальний отвір;
Б) нога;                 Б) тулуб;
B) щупальце;       B) мантія;
Г) очі.                    Г) голова.

 

 

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ (підсумкова робота скачать)
5. Установіть відповідність між назвою молюска та класом, до якого він належить.
Варіант 1                                    Варіант 2
A) Живородка річкова;             A) Мідія;
Б) каракатиця;                          Б) наутілус;
B) тридакна велетенська;       B) дрейсена річкова;
Г) жабурниця.                           Г) котушка рогова.

1. Двостулкові;
2. Черевоногі;
3. Головоногі.

4 рівень
6. Назвіть усі відмінності
Варіант 1                                             Варіант 2  
між головоногими та                  між головоногими та
черевоногими молюсками.      двостулковими молюсками.

Поделись с друзьями:
Твитнуть