ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ТИП МОЛЮСКИ

ВАРІАНТ 1

1 рівень
У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Укажіть тварину, яка має усі три відділи тіла – голову, тулуб, ногу:
А) беззубка;    В) мідія; Б) ставковик; Г) устриця.

2. Визначте, яка тварина має орган дихання – легені:
А) каракатиця;    В) виноградний слимак;
Б) кальмар;         Г) перлівниця.

3. Лише залишки черепашки мають такі молюски:
А) перлівниця, слимак, ставковик;   В) восьминіг, слизун, каракатиця;
Б) жабурниця, мідія, кальмар;          Г) кальмар, живородка, устриця.

4. Визначте, якими органами представлені органи виділення молюсків:
А) видільними канальцями;  В) поверхнею тіла;
Б) нирками;                             Г) видільними трубочками.

5. Укажіть клас молюсків, більшість представників якого здатна до активного руху:
А) Черевоногі;    В) Гідроїдні; Б) Двостулкові; Г) Головоногі.

6. Визначте в данному тест контролі тематичнрого оцівання, яка тварина є проміжним хазяїном для паразитичних червів:
А) мідія;   В) ставковик;    Б) кальмар;  Г) перлівниця.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження.
A) Тіло молюсків не поділене на відділи.
Б) Кровоносна система молюсків незамкнена.
B) Черепашка молюска складається переважно з целюлози.
Г) Центральна нервова система молюсків дифузного типу.

8. Допишіть пропущені в тексті слова.
Двостулкові молюски – ______________ клітинні тварини. Симетрія тіла – _____________. Тіло складається з    відділів: ___________, ___________, ________________. З боків тулуб оточений складкою шкіри – _______________.

9. Знайдіть «зайвий» термін. Підкресліть його та поясніть, чому він «зайвий».
Увідний сифон, вивідний сифон, зябра, серце, терка, м’яз-замикач, нога

3 рівень
Завдання 10, 11 передбачають установлення відповідності. До кожного рисунка або рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між тваринами, зображеними на рисунку, та їх назвами.
тематичне оцінювання 8 клас1. Тридакна;
2. каракатиця;
3. великий ставковик;
4. беззубка;
5. виноградний слимак.

11. Установіть відповідність між назвою молюска та ознаками, характерними для нього.
A) Ставковик великий;
Б) перлівниця;
B) мідії;
Г) слимак.

1. Черепашка частково або повністю зникає, мешкають у лісовій підстилці, живляться гнилими рослинами та дрібними тваринами;
2. Має черепашку до 7 см, мешкає в стоячих вод ой мах, де повзає по дну, живиться рослинами та дрібними безхребетними тваринами.
3. Морські тварини, ведуть нерухомий спосіб життя, частіше утворюють великі скупчення, їх вживають у їжу.
4. Тіло сплощене з боків, голови не мають, мешкають у прісних водоймах.
5. Мешкають у тропічних морях, ведуть сидячий спосіб життя, їх добувають і штучно розводять для отримання прикрас.

4 рівень тести для тематичного оцінювання
12. Представники якого класу типу Молюски мають найбільш складну будову і поведінку? Дайте пояснення.

Поделись с друзьями:
Твитнуть