8 КЛАС ТЕСТИ ДЛЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ТИП МОЛЮСКИ


ВАРІАНТ 2

1 рівень
У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Укажіть, з якої речовини переважно складається черепашка молюска:
А) целюлози;    В) кремнезему;
Б) хітину;           Г) вапняку і рогоподібної речовини.

2. Вкажіть молюска, який мешкає в морі:
А) беззубка;      В) кальмар;
Б) ставковик;    Г) перлівниця.

3. Укажіть особливість будови центральної нервової системи молюсків:
А) трубчаста;                    В) стовбурна;
Б) розкидано-вузлова;     Г) дифузна.

4. Визначте, який молюск утворює перлини:
А) ставковик;                     В) тридакна;
Б) виноградний слимак;    Г) рапана.

5. Укажіть тварину, яка належить до класу Черевоногі молюски:
А) дрейсена;      В) тридакна велетенська;
Б) перлівниця;    Г) ставковик великий.

6. Визначте клас тварин, який НЕ належить до типу Молюски:
А) Черевоногі;      В) Війчасті;
Б) Двостулкові;    Г) Головоногі.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження із запропонованих відповідей тематичного оцінювання 8 клас «Тип молюски».
A) Травна система молюсків починається ротом, закінчується анальним отвором.
Б) У молюсків немає серця.
B) Кровоносна система молюсків замкнена.
Г) До класу Головоногі молюски належить беззубка.

8. Допишіть пропущені в тексті слова.
Черевоногі молюски – __________ несегментовані тварини, мають ______________ симетрію тіла. Тіло складається з відділів: _______________,________________,____________________. Черепашка закручена _______________.

9. Знайдіть «зайвий» термін. Підкресліть його та поясніть, чому він «зайвий».
Рот, глотка, радула, нирки, стравохід, шлунок, кишечник, анальний отвір
_________________________________________________________

3 рівень
Завдання 10, 11 передбачають установлення відповідності. До кожного рисунка або рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами для зобра женого організму.
тематичне оцінюванняА) Тип;      1. Членистоногі;
Б) клас;    2. Ставковик;
В) рід;       3. Молюски;
Г) вид.      4. Перлівниця;
5. Черевоногі;
6. Ставковик великий;
7. Головоногі.

11. Установіть відповідність між характерними особливостями будови та класом молюсків тест контролю з біології.
А) Живуть у воді, іноді з’являються на суходолі. Тіло поділене на відділи: голова, тулуб, нога. Очі прості. Черепашка закручена спірально. У ротовій порожнині- м’язистий язик-терка. Серце двокамерне. Органи дихання – зябра або легені.
Б) Водне середовище існування. Більшість активно пересуваються. Тіло складається з тулуба і голови. Нога перетворилася на щупальця. Органи дихання – зябра. Серце складається із 3-5-ти камер. Мають складний головний мозок.

1. Двостулкові;
2. Черевоногі;
3. Головоногі.

4 рівень
12. Більшість молюсків розвивається через личинкову стадію. Проте в головоногих відсутня рух лива личинка, а всі стадії розвитку відбуваються в яйці. Чим це можна пояснити?

Поделись с друзьями:
Твитнуть