САМОСТІЙНІ РОБОТИ ЗАВДАННЯ ТЕСТІВ. ТИП ХОРДОВІ. ПІДТИПИ БЕЗЧЕРЕПНІ ТА ЧЕРЕПНІ

1 рівень
У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
Варіант 1
1. Укажіть середовище існування ланцетника:
A) суходіл;
Б) великі морські глибини;
B) прісні водойми;
Г) невеликі морські глибини.

2. Укажіть, де розташоване серце у хордових:
A) на спинній стороні;
Б) в передньому кінці тіла;
B) на черевній стороні;
Г) над хордою.

3. Укажіть, чим представлена нервова система хордових:
A) нервовими стовбурами;
Б) нервовими вузлами;
B) нервовою трубкой;
Г) тільки спинним мозком.

Варіант 2 тест контроль біолгія «Тип хордові»
1. Визначте, що таке хорда:
A) кістка;
Б) внутрішній осьовий скелет;
B) тулуб;
Г) зовнішній скелет.

2. Визначте особливість травної системи хордових:
A) наскрізна;
Б) замкнена;
B) немає травних залоз;
Г) немає шлунку.

3. Визначте, які хордові належать до підтипу Безчерепні:
A) риби;
Б) амфібії;
B) плазуни;
Г) ланцетники.

2 рівень
У завданні 4 підсумкової роботи з біології 8 клас необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами.
4. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені частини тіла ланцетника.
Варіант 1                           Варіант 2
A) Хорда;                      A) Нервова трубка;
Б) щупальця;               Б) кишечник;
B) зяброві щілини;      B) анальний отвір;
Г) ротовий отвір.         Г) хвіст.

скачать безкоштовно підсумкові контрольні роботи

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
5. Установіть відповідність між систематичними категоріями та їх назвами у схемі-класифікації типу Хордові
тематичне оцінювання1.    Риби;
2.    Ланцетники;
3.    Плазуни;
4.    Ссавці;
5.    Земноводні;
6.    Кісткові риби;
7.    Птахи;
8.    Хрящові риби.

 

 

4 рівень
Варіант 1  
6. Визначте, які з безхребетних тварин живляться і дихають подібно до ланцетника.

Варіант 2                      
6. Назвіть ознаки, характерні для хордових тварин.

Поделись с друзьями:
Твитнуть