САМОСТІЙНІ РОБОТИ 8 КЛАС ОНЛАЙН. КЛАС ХРЯЩОВІ РИБИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ХРЯЩОВИХ РИБ

1 рівень
У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
Варіант 1
1. Укажіть особливість хвостового плавця акул:
A) має довгу верхню лопать;   Б) має довгу нижню лопать;
B) має плакоїдну луску;       Г) має однакові лопаті.

2. Укажіть ознаку скелета акул і скатів:
A) костеніє частково;
Б) костеніє тільїсі в статевозрілих;
B) залишається хрящовим;
Г) представлений хордою.

3. Укажіть тварину, яка належить до хрящових риб:
A) катран;   Б) осетер;   В) Лящ;   Г) лосось.

Варіант 2
1. Визначте особливість серця хрящових риб:
A) двокамерне;
Б) трикамерне;
B) чотирикамерне;
Г) двокамерне з артеріальним конусом.

2. Визначте кількість зябрових щілин акул з кожного боку:
A) по 8-9;    Б) по 5-7;   В) по 10;     Г) по 12.

3. Укажіть, яка риба належить до хрящових риб:
A) латимерія;     Б) скат;
B) щука;              Г) тунець.

2 рівень тестів тематичного оцінювання
У завданні 4 необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами.
4. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені частини тіла акули.
Варіант 1                               Варіант 2
А) Ніздрі;                             А) Рострум;
Б) хвостовий плавець;      Б) спинні плавці;
В) зяброві щілини;             В) черевні плавці;
Г) грудні плавці.                 Г) рот.
біологія підсумкові контрольні роботи скачать

 

 

 

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник із наведенних відповідей тест контролю, позначений ЦИФРОЮ
5. Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами для зобженого організму.
тести для тематичного оцінюванняA) Тип;       1. Хордові;
Б) клас;     2. Скат-хвостокол;
B) рід;        3. Кісткові риби;
Г) вид.       4. Хрящові риби;
5. Акула рифова;
6. Акула;
7. Скати.

4 рівень
Варіант 1  
6. Поясніть, чому акули постійно рухаються.

Варіант 2                      
6. Укажіть, як за формою тіла хрящових риб можна визначити їхній спосіб життя. Наведіть приклади.

Поделись с друзьями:
Твитнуть