ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 8 КЛАС ТЕСТ КОНТРОЛЬ. ТИП ХОРДОВІ. ПІДТИП БЕЗЧЕРЕПНІ. НАДКЛАС РИБИ

ВАРІАНТ 1

1 рівень
У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Риби пристосовані до водного середовища існування завдяки тому, що:
А) дихають з допомогою зябер;          В) мають хорду;
Б) мають головний і спинний мозок;   Г) мають серце.

2. Укажіть, який орган чуття риб сприймає напрям і силу струму води:
А) орган нюху;     В) орган смаку;
Б) бічна лінія;      Г) орган слуху.

3. Визначте, до якої системи належать зябри:
А) кровоносної;    В) дихальної;
Б) видільної;        Г) травної.

4. Укажіть, яка тварина належить до класу Хрящові риби:
А) щука;          В) катран;
Б) лосось;      Г) ланцетник.

5. Визначте функцію плавального міхура у кісткових риб:
А) забезпечує запасання жиру;    В) змінює питому вагу тіла;
Б) бере участь у травленні;          Г) бере участь у виділенні.

6. Укажіть, яким органом у риб представлений орган слуху:
А) зовнішнім вухом;                          В) внутрішнім вухом;
Б) середнім та внутрішнім вухом;   Г) зовнішнім та середнім вухом.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження із наведених нижче варіантів відповідей тест контролю біології.
A) Головний мозок риб складається з трьох відділів.
Б) Тіло риби не має поділу на відділи.
B) Риби – холоднокровні тварини.
Г) У шкірі риб немає залоз, які б виділяли слиз.

8. Допишіть пропущені в тексті слова.
Хордові – багатоклітинні тварини, мають ________________ симетрію тіла. У зародковому періоді закладаються __________________ шари клітин. Порожнина тіла __________________. У зародковому періоді мають пружнии тяж – _______________________. Кровоносна система ___________________.

9. Визначте та впишіть у таблицю назву хрящової риби, організм якої має наведені ознаки. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Тварини плавають безперервно. Мають завжди відкритий рот. Пропускають воду через рот і випускають через зяброві щілини. Зуби розташовані рядами на нижній і верхній щелепах. Не мають зябрових кришок.

3 рівень
Завдання 10 передбачає встановлення відповідності. До кожного рисунка або рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між стадіями розвитку риб, зображеними на рисунку, та їх назвами.
підсумкова робота скачать1. Мальок;
2. ікринка;
3. личинка;
4. передличинка;
5. пуголовок;

Завдання 11 предбачає встановлення логічної послідовності. Цифрі 1 має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу подію; цифрі 2 – буква, що позначає другу подію, і т. д.
11.  Установіть послідовність руху крові в організмі риб, починаючи з передсердя тематичного оцінювання біологія.
A) Черевна аорта;
Б) шлуночок;
B) вени;
Г) передсердя;
Д) зябра.

4 рівень
12. Поясніть, яким чином взаємозв’язок систем внутрішніх органів риб забезпечує цілісністі організму.

Поделись с друзьями:
Твитнуть