ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВІ РОБОТИ БЕЗКОШТОВНО. ТИП ХОРДОВІ. ПІДТИП БЕЗЧЕРЕПНІ. НАДКЛАС РИБИ


ВАРІАНТ 2

1 рівень
У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Укажіть особливість будови кровоносної системи риб:
А) незамкнена;    В) складається тільки з артерій;
Б) замкнена;    Г) має два кола кровообігу.

2. За допомогою плавального міхура риба:
А) швидше пересувається;
Б) перетравлює їжу;
В) розмножується;
Г) опускається па глибину або спливає.

3. Сплощена форма тіла придонних риб свідчить про:
А) спосіб розмноження;
Б) наявність у них скелета;
В) пристосованість до середовища існування;
Г) турботу про потомство.

4. Укажіть, яка тварина належить до класу Кісткові риби тематичного оцінювання «Тип хордові» 8 клас:
А)бичок;     В) ланцетник;
Б) акула;    Г) хвостокол.

5. Визначте орган, який у риб слугує травною залозою:
А) селезінка;   В) нирки;
Б) печінка;      Г) стравохід.

6. Виберіть ознаку хрящових риб:
A) мають плавальний міхур;
Б) зяброві щілини прикриті зябровою кришкою;
B) характерне внутрішнє запліднення;
Г) скелет кістковий.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження.
A) Риби – теплокровні тварини.
Б) До класу Кісткові риби належать: щука, карась, форель.
B) У хрящових риб зябра прикриті зябровою кришкою.
Г) Непарні плавці риб – грудні, черевні.

8. Допишіть пропущені в тексті слова підсумкової роботи з біологіі 8 клас.
У зародковому періоді органи дихання _________________. Органами виділення є ________________. Центральна нервова система, яка розташована над ____________________ має вигляд _______________.

9. Визначте та впишіть у таблицю назву хрящової риби, організм якої має наведені ознаки. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Тварини мають плоскі тіла. Майже весь час лежать на дні, вистежуючи здобич. Зуби пристосовані до роздроблення панцирів молюсків. Плавають за допомогою великих грудних плавців.

3 рівень
Завдання 10 передбачає встановлення відповідності. До кожного рисунка або рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між цифрами на рисунку та відділами головного мозку риби.
відповіді на підсумкові контрольні роботиА) Мозочок;
Б) передній мозок;
В) середній мозок;
Г) довгастий мозок;
Д) проміжний мозок.

 

 

Завдання 11 предбачає встановлення логічної послідовності. Цифрі 1 має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу подію; цифрі 2 – буква, що позначає другу подію, і т. д.
11.  Установіть послідовність процесів, які забезпечують дихання риби, починаючи з вдоху.
A) Зяброві кришки притискаються до тіла;
Б) риба відкриває рота, піднімає кришки;
B) під час видиху рот закривається;
Г) вода виштовхується назовні;
Д) вода «втягується» в глотку, відбувається вдих.

4 рівень
12. Поясніть, які особливості зовнішньої та внутрішньої будови, розмноження риб забезпечують і пристосування до життя у водному середовищі.

Поделись с друзьями:
Твитнуть