ПІДСОМКОВІ РОБОТИ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. КЛАС ЗЕМНОВОДНІ. КЛАС ПЛАЗУНИ

ВАРІАНТ 1

1 рівень
У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Укажіть, з допомогою яких органів дихають Земноводні:
А) зябер;                    В) тільки вологої шкіри;
Б) тільки легенів;      Г) легенів і вологої шкіри.

2. Укажіть процес, НЕ характерний для плазунів:
А) процес регенерації;            В) процес линяння;
Б) процес обміну речовин;     Г) процес нестатевого розмноження.

3. Укажіть визначення пуголовка:
А) це зародок, що розвивається в ікринці;
Б) личинка жаби;
В) молоде жабеня;
Г) земноводне ряду Хвостаті.

4. Визначте, для чого слугує язик жаби:
А) утворення звуків;               В) жування;
Б) розпізнавання запахів;      Г) вловлювання здобичі.

5. Укажіть тварину, яка належить до класу Плазуни:
А) квакша;
Б) вобла;
В) саламандра;
Г) алігатор (тест контроль Клас земноводні).

6. Визначте особливість шкіри плазунів:
А) волога, вкрита роговими лусками;
Б) суха, вкрита кістковими лусками;
В) суха, вкрита роговими лусками;
Г) волога, вкрита кістковими лусками.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження.
A) Самки земноводних відкладають ікру у воду.
Б) Плазуни дихають шкірою.
B) Серце жаб двокамерне.
Г) Плазуни мають одне коло кровообігу.

8. Допишіть пропущені в тексті слова.
Більшість земновоних живе на ___________________, але їх розвиток пов’язаний із ______________. Їх личинки мешкають у ___________________, вони дихають ____________________.

9. Визначте та впишіть у таблицю ряд класу Плазуни, організми якого мають наведені ознаки. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Шкіра вкрита товстими роговими щитками. На задніх ногах між пальцями розташовані шкіряні перетинки. Хвіст стиснутий з боків. Тварини добре плавають і пірнають.

3 рівень
Завдання 10-11 передбачають установлення відповідності варіантів тесту тематичного оцінювання біологія. До кожного рисунка або рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між органом плазунів чи земноводних, зображеним на рисунку, та його назвою.
самостійні роботи з біології1. Серце жаби;
2. легені жаби;
3. серце ящірки;
4. легені ящірки;
5. серце крокодила.

11.  Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами для зобра женого організму.
скачать безкоштовно підсумкові контрольні роботиA) Тип;       1. Членистоногі;
Б) клас;      2. Кісткові риби;
B) ряд;       3. Хордові;
Г) рід.         4. Земноводні;
5. Безхвості;
6. Безногі;
7. Жаба.

4 рівень
12. Перелічіть особливості будови плазунів, які виникли внаслідок освоєння ними суходолу.

Поделись с друзьями:
Твитнуть