ОНЛАЙН ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. КЛАС ЗЕМНОВОДНІ. КЛАС ПЛАЗУНИ

ВАРІАНТ 2
1 рівень
У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Укажіть, чим дихають наземні хордові – плазуни:
А) шкірою;                        В) зябрами;
Б) легенями і шкірою;      Г) легенями.

2. При полюванні жаби на комах головну роль виконують органи:
А)слуху;               В)зору;
Б) дотику;            Г) нюху.

3. Визначте, чим покриті яйця плазунів:
А) вапняною шкаралупою;     В) шкірястою оболонкою;
Б) тонкою оболонкою;            Г) слизовими оболонками.

4. Укажіть тварину, яка належить до класу Земноводні:
А) гадюка;                 В) піпа;
Б) крокодил;             Г) скат.

5. Визначте особливість і призначення зубів у більшості плазунів:
A) однакові, слугують для захоплення здобичі;
Б) однакові, слугують для жування;
B) неоднакові, слугують для жування;
Г) неоднакові, слугують для захоплення здобичі.

6. Укажіть кількість шийних хребців скелета у жаби завдання підсумкової роботи біологія 8 клас:
А)один;        В) два;
Б) сім;          Г) три.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження.
A) Між пальцями передніх кінцівок жаби є плавальна перетинка.
Б) Серце у плазунів двокамерне.
B) Розвиток личинки жаби відбувається на суходолі.
Г) Змії свою здобич заковтують цілком.

8. Допишіть пропущені в тексті слова.
Серце плазунів ____________ камерне, в шлуночку є ___________________. Вона зменшує змішування _______________ і ___________ крові.

9. Визначте та впишіть у таблицю ряд класу Плазуни, організми якого мають наведені ознаки. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Тварини мають на тілі панцир, утворений кістковою тканиною. Не линяють. Пересуваються по землі повільно. Зубів немає.

3 рівень
Завдання 10-11 передбачають установлення відповідності. До кожного рисунка або рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між відділами головного мозку ящірки та цифрами на рисунку.
завдання для самостійноїA) Мозочок;
Б) передній мозок;
B) середній мозок;
Г) довгастий мозок;Д)проміжний мозок.

 

 

11. Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами для зобра женого організму.
контроль біологія онлайнA) Тип;            1. Членистоногі;
Б) клас;          2. Плазуни;
B) ряд;           3. Хордові;
Г) рід.             4. Земноводні;
5. Хвостаті;
6. Лускаті;
7. Ящірка.

 

4 рівень тест контролю

12. Перелічіть ознаки пристосованості дорослої жаби до водного середовища існування.

Поделись с друзьями:
Твитнуть