ТЕСТИ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. Організм людини як біологічна система

1 рівень

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь.
1. Виберіть органелу, яка виконує транспортну функцію:
А) Комплекс Гольджі;
Б) Мітохондрія;
В) ЕПС;
Г) хлоропласт.

2. Укажіть науку, яка вивчає функції організму:
А) гістологія;
Б) анатомія;
В) фізіологія;
Г) цитологія.


3. Визначте одиницю будови кісткової тканини:
А) остеоцит;
Б) нейрон;
В) нефрон;
Г) міофібрила.

4. Укажіть орган, який переважно складається з м’язової тканини:
А) язик;
Б) нирки;
В) череп;
Г) шкіра.

5. Позначте органелу, яка виконує енергетичну функцію ( 9 клас тести для тематичного оцінювання):
А) рибосома;
Б) мітохондрія;
В) ЕПС;
Г) Комплекс Гольджі.

6. Укажіть тканину, з якої складаються м’язи внутрішніх органів:
А) нервова;
Б) сполучна;
В) гладенька м’язова;
Г) посмугована м’язова.

2 рівень

Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних  варіантів відповідей із запропонованих варіантів.
7. Виберіть риси, характерні для сполучної тканини.
  (3 правильні відповіді)
А) Мало міжклітинної речовини;
Б) багато міжклітинної речовини;
В) клітини розташовані на відстані;
Г) клітини мають відростки;
Д) клітини щільно прилягають одна до одної;
Е) тканина складається з волокон.

 

 

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Основні компоненти клітини -    ______________________ та зовнішня мембрана.

9. Біологічно активні речовини, що впливають на функції органів та систем, називаються ___________________. Їх виробляють _________________ залози.

3 рівень

У завданні 10 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
10. Установіть відповідність між тканиною та місцем її розташування.
1. Пухка сполучна тканина;     А) Вушна раковина;
2. хрящова тканина;                 Б) зв’язки, фасції;
3. нервова тканина;                 В) головний мозок;
4. епітеліальна тканина.          Г) серце;
Д) слинна залоза.

Завдання 11 тест контроль біологія передбачає встановлення логічної послідовності. Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає першу дію; цифрі 2 – другу дію, і т. д.
11. Установіть правильну послідовність функцій частини рефлекторної дуги, яка виникає у разі вколювання руки.

A) М’язи руки;
Б) шкіра;
B) відцентровий нейрон;
Г) спинний мозок;
Д) доцентровий нейрон.

4 рівень

12. Поясніть, як людина пристосовується до змін у довкіллі.

 

Поделись с друзьями:
Твитнуть