ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ 8 КЛАСУ. КЛАС ПТАХИ

ВАРІАНТ 2

1 рівень
У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Укажіть, чим укрите тіло птахів:
А) лускою;                                В) шкірою, пір’ям;
Б) зроговілою лускою;            Г) кістковими щитками.

2. Визначте, які відділи мозку найбільше розвинені у птахів:
А) середній мозок, мозочок;
Б) довгастий мозок;
В) передній мозок, мозочок;
Г) середній мозок.

3. Укажіть визначення цівки:
А) це зрощені кістки гомілки; В) зрощені кістки пальців;
Б) зрощені кістки стопи; Г) кістки стегна.

4. Укажіть, який птах належить до кочових:
А) дятел;               В) журавель;
Б) соловей;           Г) ластівка.

5. Визначте орган, відсутній у птахів:
А) трахея;              В) нирки;
Б) зуби;                  Г) мозок.

6. Укажіть, які птахи за типом розвитку належать до нагніздних:
А) гуси;                 В) лебеді;
Б)голуби;              Г) кури.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження тематичного оцінювання з біології.
A) Птахи – холоднокровні тварини.
Б) Шкіра птахів позбавлена залоз, крім куприкової.
B) Птахи мають одне коло кровообігу.
Г) Газообмін у птахів відбувається в повітряних мішках.

8. Допишіть пропущені в тексті слова.
Травна система птахів починається _____________________________ і закінчується _____________________. У птахів є розширення стравоходу – ______________. Шлунок складається з _____________ відділів.

9. Визначте та впишіть у таблицю надряд класу Птахи, організми якого мають наведені ознаки. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Птахи добре літають. Мають добре розвинений кіль. Добре розвинені крила. Живлення різноманітне.

3 рівень
Завдання 10, 11 передбачають установлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.
A) Кочові птахи;
Б) осілі птахи;
B) перелітні птахи;
Г) зимуючі птахи.

1. Птахи, які розмножуються та живляться протягом року в одному місці;
2. птахи, пташенята яких здобувають їжу самотужки;
3. птахи, яки щорічно мігрують на значні відстані за сталими маршрутами;
4. птахи, які прилітають до нас на зимівлю з північних регіонів;
5. птахи, які далеко не відлітають від місць гніздування.

11. Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами для зображеного організму тест контролю «Клас птахи».
підсумкові контрольні роботиА) Тип;              1. Дятлоподібні;
Б) клас;            2. Яструб великий;
В) ряд;             3. Хордові;
Г) рід;              4. Рукокрилі;
Д) вид.            5. Дятел;
6. Птахи;
7. Дятел великий строкатий.

 

 

4 рівень
12. Наведіть приклади пристосування птахів до існування в різних умовах середовища. Які особливості будови забезпечують ці пристосування?

Поделись с друзьями:
Твитнуть