БІОЛОГІЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ССАВЦІВ. СЕЗОННІ ЯВИЩА В ЖИТТІ ССАВЦІВ

1 рівень
У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
Варіант 1
1. Розвиток зародка ссавців відбувається в:
A) яйцепроводах;
Б) яйці;
B) матці;
Г) гнізді.

2. Визначте, скільки триває вагітність у собаки:
A) 18 діб;
Б) 40 діб;
B) 2 місяці;
Г) 9 місяців.

3. Укажіть одну з ознак пристосування деяких  Ссавці ссавців до несприятливих умов:
A) запліднення;
Б) сплячка;
B) вагітність;
Г) турбота про потомство

Варіант 2
1. Укажіть, з допомогою чого зародок прикріплюється до стінки матки:
A) яйцепроводів;
Б) плаценти;
B) пуповини;
Г) яєчника.

2. Визначте, скільки триває вагітність у китів:
A) 22 місяці;
Б) 1 рік;
B) 9 місяців;
Г) 2 місяці.

3. Визначте в тесті для тематичного оцінювання 8 клас, яка тварина класу Ссавці розмножується, відкладаючи яйця:
A) кріт;
Б) качкодзьоб;
B) павіан;
Г) кажан.

2 рівень
У завданні 4 необхідно встановити відповідність між буквами та цифрами.
4. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені органи, які забезпечують розвиток ссавців.
Варіант 1                             Варіант 2
A) Пуповина;                      А) Плацента;
Б) стінка матки;                 Б) зародок;
B) оболонка зародка.       B) порожнина матки.
8 клас тести для тематичного оцінювання

3 рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник відповідей самостійної з біології, позначений ЦИФРОЮ
5. Установіть відповідність між назвою ссавця та групою за типом розвитку, до якої він належить.
Варіант 1           Варіант 2
А) Кенгуру;       А) Качкодзьоб;       1. Яйцекладні;
Б) єхидна;        Б) коала;                  2. Сумчасті;
В) кріт.              В) білка.                   3. Плацентарні;
4. Виводкові.

4 рівень
Варіант 1
6. Укажіть, які органи розмноження є в самок мавпи, але відсутні в самок крокодила

Варіант 2
6. Поясніть, чому яйцеклітина ведмедя містить менше поживних речовин, ніж яйцеклітина ящірки.

Поделись с друзьями:
Твитнуть