8 КЛАС ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТ КОНТРОЛЬ. КЛАС ССАВЦІ

ВАРІАНТ 1

1 рівень
У завдання 1-6 із чотирьох варіантів виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Укажіть функцію вібрисів у собаки:
А) зігрівання тіла;                      В) орган дотику;
Б) захист від пошкоджень;       Г) орган нюху.

2. Визначте особливість розмноження ссавців:
А) розвиток плоду в матці;       В) зовнішнє запліднення;
Б) розвиток зародка в яйці;      Г) відсутність турботи про потомство.

3. Укажіть тварину, у якої розвинена ехолокація:
А) крот;                                       В) кажан;
Б) мишоподібний гризун;          Г) вовк.

4. Укажіть тварину, яка належить до надряду Яйцекладні (завдання тематичне оцінювання 8 клас):
А) кенгуру;            В) вовк;
Б) єхидна;            Г) дельфін.

5. Визначте тип крові, що рухається у ссавців від серця великим колом кровообігу:
А) змішана;        В) капілярна;
Б) венозна;        Г) артеріальна.

6. Укажіть вид ссавців, весь цикл розвитку зародка яких відбувається в організмі матері:
А) сумчасті;             В) яйцекладні;
Б) плацентарні;       Г) лускаті.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження.
A) У ссавців усі зуби однакові.
Б) Ссавці – холоднокровні тварини.
B) У ссавців їжа перетравлюється в товстому кишечнику.
Г) Кінцівки у наземних ссавців розташовані під тулубом.

8. Допишіть пропущені в тексті слова.
У сумчастих ссавців зародок починає розвивиатися в організмі __________, а завершується розвиток в шкірній __________, куди виходять протоки _____________ залоз. До сумчатих належить __________________.

9. Визначте та впишіть у таблицю підклас ссавців, організм яких має такі особливості будови та розвитку зародку. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Відкладають яйця і насиджують їх. Мають клоаку. Молочні залози не мають сосків. Теплокровні тварини, температура тіла змінюється від 25 °С до 35 °С.

3 рівень
Завдання 10, 11 передбачають установлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між прикладами зубів та їхніми характерними ознаками.
A) Ікла;
Б) кутні
B) різці.

1. Зуби слугують для відкушування;
2. зуби мають гострі краї, призначені для розривання та подрібнення їжі;
3. зуби слугують для захоплення й утримання здобичі.
4. Зуби дрібні, загострені, конусоподбні.

11. Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами для зображеного організму.
підсумкові контрольні роботи скачатьА) Тип;          1. Вечірниця;
Б) клас;        2. Гризуни;
В) ряд;         3. Хордові;
Г) рід;           4. Рукокрилі;
Д) вид.         5. Хижі;
6. Ссавці;
7. Вечірниця руда.

4 рівень
12. Перелічіть особливості будови кінцівок, які мають тварини різних рядів ссавців. Із чим пов’язана така різноманітність?  (8 клас тест контроль відповіді)

Поделись с друзьями:
Твитнуть