8 КЛАС ТЕСТ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. КЛАС ССАВЦІ

ВАРІАНТ 2
1 рівень
У завданнях 1-6 із чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
1. Визначте органи дихання у ссавців:
А) шкіра;
Б) легені або зябри;
В) легені;
Г) шкіра або легені.

2. Укажіть, які зуби характерні для ссавців:
А) конічної форми;
Б) тільки кутні;
В) тільки ікла;
Г) різці, ікла, кутні.

3. Утворення умовних рефлексів пов’язане з розвитком:
А) мозочка;                            В) довгастого мозку;
Б) кори великих півкуль;      Г) проміжного мозку.

4. Укажіть тварину, яка належить до ряду Ластоногі:
А)кит;                  В) лисиця;
Б) песець;          Г) тюлень.

5. Визначте, чим укрите ззовні тіло ссавців:
А) роговим пір’ям;
Б) кістковими щитками;
В) волоссям;
Г) роговими лусками.

6. Визначте кількість хребців, із яких складається шийний відділ хребта у ссавців:
А) у різних видів різна кількість хребців;    В) з чотирьох хребців;
Б) з восьми хребців;                                     Г) із семи хребців.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження.
A) До яйцекладних ссавців належать: качкодзьоб, єхидна.
Б) У шкірі ссавців немає залоз.
B) У ссавців запліднення зовнішнє.
Г) У ссавців від серця великим колом кровообігу тече венозна кров.

8.  Допишіть пропущені в тексті слова.
Яйцекладні ссавці відкладають ________________ які покриті роговою ______________. Дитинча з’являється на світ голим та _____________________________. Сосків у самки ________________, дитинчата злизують молоко з ______________.

9.  Визначте та впишіть у таблицю підклас ссавців, організм яких має такі особливості будови та розвитку зародка. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Живородні ссавці. Зародок розвивається в матці. Молочні залози мають соски. Теплокровні тварини. Температура тіла постійна.

3 рівень
Завдання 10, 11 передбачають установлення відповідності відповідей самостійної з біології. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ.
10. Установіть відповідність між відділом скелета передніх та задніх кінцівок кішки та цифрами на рисунку.
біологія завдання для самостійноїБ) стопа;
В) стегно;
Г) гомілка;
Д) передпліччя.

 

 

11. Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними назвами для зображеного організму тест контроль «Клас ссавці».
тест контроль біологія 8 класА) Тип;         1. Гризуни;
Б) клас;       2. Хордові;
В) ряд;        3. Ведмідь бурий;
Г) рід;         4. Хижі;
Д) вид.       5. Ссавці;
6. Ведмідь.

 

4 рівень
12. Перелічіть особливості зовнішньої та внутрішньої будови ссавців, які є пристосуванням до водного середовища життя. Назвіть ряди ссавців, які ведуть водний спосіб життя.

Поделись с друзьями:
Твитнуть