ВІДПОВІДІ ТЕСТІВ САМОСТІЙНОЇ З БІОЛОГІЇ. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ


1 рівень
У завданнях 1-3 з чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
Варіант 1
1. Виберіть абіотичний фактор:
A) рослини;
Б)тварини;
B) гриби;
Г) вологість.

2. Визначте тип симбіозу, для якого характерні відносини, корисні для обох тварин:
A) мутуалізм;
Б) коменсалізм;
B) паразитизм;
Г) конкуренція.

3. Визначте, які тварини є холоднокровними:
A) сумчасті ссавці;
Б) птахи;
B) плазуни;
Г) плацентарні ссавці.

Варіант 2  самостійної роботи біологія 8 клас
1. Виберіть біотичний фактор:
A) вологість;
Б) температура;
B) освітленість;
Г) взаємний вплив організмів в екосистемі.

2. Визначте тип симбіозу, за якого один отримує вигоду, а для другого ці відносини байдужі:
A) паразитизм;
Б) коменсалізм;
B) мутуалізм;
Г) конкуренція.

3. Визначте, які тварини є теплокровними:
А) амфібії;
Б) ссавці;
В) плазуни;
Г) риби.

2 рівень
У завданні тематичного оцінювання з біології4 необхідно до БУКВИ підібрати ЦИФРУ, яка їй відповідає
4. Розгляньте малюнок. Укажіть, якою цифрою позначені компоненти біогеоценозу.
Варіант 1                                    Варіант 2
A) Абіотичні кліматичні;          А) Продуценти;
Б) консументи І порядку;       Б) консументи II порядку;
B) редуценти.                         В) консументи III порядку.
відповіді на підсумкові контрольні роботи

З рівень
У завданні 5 необхідно встановити відповідність між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
5. Установіть відповідність між назвами природоохоронних зон та їх видами:
Варіант 1                           Варіант 2
А) Асканія-Нова;            А) Чорноморський;
Б) Кримський;               Б) Харківський;
В) Софіївка.                  В) «Святі Гори».

1. Природний заповідник;
2. національний парк;
3. зоопарк;
4. біосферний заповідник

4 рівень
Варіант 1
6. Поясніть, як вплине на кількість зайців зникнення в лісі лисиць і вовків.

Варіант 2
6. Чи однакова температура тіла в акули й кита, які проживають в одній і тій самій акваторії океану?

Поделись с друзьями:
Твитнуть