ТЕСТ КОНТРОЛЬ БІОЛОГІЯ 8 КЛАС. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

ВАРІАНТ 2
1 рівень
У завданнях 1-6 із чотирьох варіантів відповідей виберіть ОДНУ правильну
1. Сукупність організмів і умов середовища існування – це:
А) біогеоценоз;    В) угруповання;
Б)ареал; Г) біоценоз.

2. Укажіть основну систематичну одиницю:
А)ряд;           В) родина;
Б) рід;           Г) вид.

3. Визначте, з чого починається ланцюг живлення у природі:
А) з грибів;                       В) з рослин;
Б) з мікроорганізмів;       Г) з тварин.

4. Укажіть, стосунки яких тварин є прикладом коменсалізму:
А) вовка та оленя;                   В) носорога та волових птахів;
Б) кита та риби-присосок;      Г) печінкового сисуна та корови.

5. Визначте назву взаємовідношень організмів, коли один вид оселяється в організмі іншого виду та живиться його послідом або залишками їжі (тести для тематичного оцінювання біологія):
А) мутуалізм;    В) коменсалізм;
Б) паразитизм; Г) конкуренція.

6. Укажіть чинники, які належать до біотичних факторів:
А) температура;    В) вологість;
Б) освітленість;     Г) мікроорганізми.

2 рівень
7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження.
A) Ареал – це територія, в межах якої поширені особини певного виду.
Б) Середовище існування тварин – тільки вода.
B) На тваринний організм впливає тільки людина.
Г) Червона книга – це збірник правил користування природними багатствами.

8. Розподіліть тварин за природними угрупованнями та впишіть у таблицю відповідні номери (тест контроль відповіді).
1. Дятел;    5. тетерук;                    9.    білка;          13. руда мурашка;
2. оса;         6. клест;                     10. джміль;          14. вуж;
3. рябчик;   7. жук-гнойовик;         11. жук-короїд;    15. сова;
4. качка;     8. білан капустяний;  12. коник;             16. їжак.
скачать безкоштовно підсумкові контрольні роботи

9. Визначте та впишіть у таблицю назву природоохоронної території, яка має наведені ознаки. (Пам’ятайте: клітинок у таблиці може бути більше, ніж букв у слові.)
Територія, де під охороною перебувають природні комплекси. На території заборонені всі види діяльності. Територія закрита для полювання, риболовлі, туризму, будівництва.

3 рівень
Завдання 10 передбачає встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ
10. Установіть відповідність між прикладами та назвами взаємовідношень організмів.
A) У кишечнику корови живуть черви, які для свого живлення використовують її поживні речовини і при цьому виділяють шкідливі речовини.
Б) Рак-самітник і актинія – мешканці моря. Рак-самітник поселяє на собі актиній, які захищають його від ворогів жалкими щупальцями, і живиться залишками їх їжі.
B) Сірі та чорні пацюки споживають однакову їжу, у них подібні вимоги до місць проживання.

1. Мутуалізм;
2. паразитизм;
3. коменсалізм;
4. конкуренція

Завдання 11 предбачає встановлення логічної послідовності. Цифрі 1 має відповідати буква, що позначає обрану Вами першу подію (явище, процес); цифрі 2 – другу подію, і т. д.
11. Установіть послідовність розміщення поданих організмів у ланцюзі живлення.
A) Інфузорії;
Б) мальок риби;
B) дафнія;
Г) окунь;
Д) одноклітинні водорості

4 рівень
12. З метою збільшення кількості промислових птахів оголосили боротьбу з їхніми природними ворогами – хижими птахами. Як ви гадаєте, до яких екологічних наслідків призведе знищення хижаків? Відповідь аргументуйте.

Поделись с друзьями:
Твитнуть