ТЕСТ КОНТРОЛЬ УКРАЇНСЬКА МОВА 8 КЛАС. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Завдання 1-2мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть рядок, у якому всі подані словосполучення є:
Варіант 1                      Варіант 2
іменниковими                 дієслівними
А) Мій край; земленька свята; отруєний журбою;
Б) падають вниз; шукати ганьбу; гнути клени;
В) сонячний ранок; розлука з тобою; сад пісень;
Г) повільно йти; велика скриня; дивитися на небо.

2. Укажіть рядок, у чкому всі виділені в словосполученнях слова є:
Варіант 1                 Варіант 2
головними                 залежними
А) Останнє літо; дивляться мовчки; говорити тихо;
Б) двічі на день; дзеркало площ; крапля роси;
В) третя рота; дихати легко; терновий кущ;
Г) цікава книга; ваш будинок; кава по-турецьки.

Завдання 3 тест контролю має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
3. До словосполучення першого стовпчика доберіть синонімічне з другого стовпчика.
Варіант 1                                 Варіант 2
Словосполучення 1             словосполучення 2
1. Після занять;              А. Кленова гілка;
2. гілка з калини.             Б. закінчення занять;
В. калинова гілка;
Г. закінчивши заняття.

Прочитайте текст самостійної з української мови. Виконайте завдання 4-5 до нього.
(1) Швидко линуть весняні дні відцвіли первоцвіти, одяглися в зелені шати дерева, підростає перша пшениця. (2) На двадцять сьомий день, відколи ми знаємо одне одного польовий соловейко в перше не став на крило. (3) І я зрозумів, що за цей час у нього встигли вирости пташинята, а значить, відпала потреба ховатися з гніздом і щодня водити мене за ніс.

(К. Наріжний)

4. Позначте речення, у яких наявна помилка:
Варіант 1                      Варіант 2
пунктуаційна                 орфрграфічна

5. Позначте складне речення, яке складається з простих:
Варіант 1                           Варіант 2
чотирьох речень                трьох речень

6. Зі словом день складіть словосполучення, у якому це слово буде:
Варіант 1                       Варіант 2
головним                          залежним

Поделись с друзьями:
Твитнуть