ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ УКРАЇНСЬКА МОВА 8 КЛАС. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. РЕЧЕННЯ

Завдання 1-2мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть односкладне речення, яке є:
Варіант 1                          Варіант 2
означено-особовим           безособовим
А) Як парость виноградної лози, плекайте мову (М. Рильський)
Б) Вишиває осінь на канві зеленій золоті квітки (О.Олесь)
В) Давно немає літа з нами, що мов одснилося у снах… (В. Симоненко)
Г) Швидко робить, та переробляє довго (Народна творчість)

2. Укажіть двоскладне речення, яке є:
Варіант 1                   Варіант 2
непоширеним               поширеним
А) Зі мною знов любов моя з рум’янцем на щоці (В. Симоненко)
Б) Добрим паростям ти віддавай і любов, і увагу, без жалю використовуй лихий та отруйний бур’ян… (М. Рильський)
В) Поле – що безкрає море (Панас Мирний)
Г) Любимо Вкраїну, та не сліпо, щирим серцем, чистою душею (О. Підсуха)

Завдання 3 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
3. Установіть відповідність між виділеним у реченні словом і другорядним членом, яким воно є.
Варіант 1                       Варіант 2
Речення 1                       речення 2
1. Пильно й ненастанно політь бур’ян (М. Рильський);       А. Додаток;
2. Останнє літо йделугами із дзвоном мідяної                     Б. означення;
тронки (Д.Павличко)                                                               В. підмет;
Г. обставина.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-5 до нього.
(1) У вільний від походів час запорожські козаки любили, лежачи на животах побалакати, побалагурити, послухати розповіді інших. (2) При цьому тримали вони в зубах коротенькі люлечки, так звані носогрійки, або люльки буруньки попихкуючи з них димком. (3) Люлька для запорожця – рідна сестра, дорога подруга його: він, як сів на коня, зараз же запалив люльку та так верст шість, а то й більше, все палить і палить, та з рота її не випускає. (8 клас тести для тематичного оцінювання)

(Д. Яворницький)

4. Позначте речення, у яких наявна помилка:
Варіант 1                         Варіант 2
орфрграфічна                  пунктуаційна

5. Позначте речення, ускладнені:
Варіант 1                                   Варіант 2
однорідними членами      дієприслівниковим зворотом

6. Упишіть, як вимовляється слово в третій особі однини.
Варіант 1                       Варіант 2
Гратись                             учитись

Поделись с друзьями:
Твитнуть