УКРАЇНСЬКА МОВА 8 КЛАС ТЕСТ КОНТРОЛЬ. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
1. Усі подані словосполучення е іменниковими в рядку:
A) доброта перемагає, схожий на батька, хтось із них;
Б) берег річки, осіння прохолода, батьківська хата;
B) розмовляти про справи, один із багатьох, німе запитання;
Г) брат з сестрою, уміння працювати, міцніший за сталь.

2. Односкладним є речення в рядку:
A) Мене сьогодні голуб розбудив (Л. Костенко).
Б) Черешні тут росли високі й розкішні (О. Гончар).
B) Треба бути щедрим і вимогливим до себе (О.Довженко).
Г) Під вікнами насадила Ганна бузку, любистку, півників та півонії (І. Нечуй-Левицький).

3. Непоширеним є речення в рядку:
A) Хліб і рушник – одвічні людські символи (В. Скуратівський).
Б) Хмельницький був іншої думки (П. Панч).
B) На південь стікає зоряна імла Чумацького Шляху (М. Стельмах).
Г) Між коморою та будиночком ворота й хвіртка (О.Довженко).

4. Складним є речення в рядку:
А) Над широкими сіножатями, над зеленими ярами встав легесенький туман (І. Нечуй-Левицький).
Б) В українському фольклорі неопалима купина стала символом невмирущості і незнищенності нашої землі (3 журналу).
В) Спинюся я і довго буду слухать, як бродить серпень по землі моїй (Л. Костенко).
Г) Тепла липнева ніч пролітає садками, посадками, скиртами в полях (О. Гончар).

5. Спонукальним є речення в рядку:
A) Невже до нього нема довіри? (К. Гордієнко)
Б) Встаньте, слухайте всемогущого поклику весни! (І. Франко)
B) Моя душа здригнулася словами (Л. Костенко).
Г) В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота (Л. Костенко).

6. Допущено помилку у словосполученні в рядку:
А) поквитатися з насмішником;
Б) ліки для хвороби;
В) покладатися на друзів;
Г) братися за роботу.

Завдання 7-9 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між словосполучепням і головним словом у ньому.
1) Утомлена мама;       А. Утома;
2) утомлена за день;    Б. мама;
3) утома від роботи.     В. утомлена;
Г. від роботи.

8. Установіть відповідність між словосполученнями, які є синонімічними тест для тематичного оцінювання.
1) Роботу виконано;                       А. Робота виконана;
2) після повернення зі школи;      Б. захмарні вершини;
3) вершини за хмарами.               В. повернувшись зі школи;
Г. викопавши роботу.

9. Установіть відповідність між другорядним членом і реченням із ним.
1) Додаток;        А. А дитя осталось, плаче бідне… (Т. Шевченко)
2) означення;    Б. Пілікає нудно десь гармошка (А. Головко).
3) обставина.    В. Так, ти богиня! (І. Франко)
Г. Праця чоловіка годує, а лінь марнує (Народна творчість).

Прочитайте текст. Виконайте завдання тематичного оцінювання 8 клас №10-11 до нього
(1) Вишитий рушник створював настрій, формував естетичні смаки, був узірцем людської працьовитості. (2) Він пройшов крізь віки, він і нині усимволізовує чистоту почуттів. (3) Хліб-сіль на вишитому рушникові були високою ознакою гостинності українського, як і інших сусідніх народів. (4) Кожному, хто приходив з чистими помислами, підносили цю давню слов’янську святиню. (5) Цей звичай пройшов віки, став доброю традицією в наш час.

(За В. Скуратівським)

10.    Позначте речення, які є простими.

11.    Позначте речення, у яких наявні однорідні присудки.

12.    Висловіть власні міркування з приводу того, що таке людяність (6 -7 речень). Використайте різні типи речень за метою висловлювання: розповідні, питальні та спонукальні.

Поделись с друзьями:
Твитнуть