УКРАЇНСЬКА МОВА ТЕСТ КОНТРОЛЬ ВІДПОВІДІ. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь
1. Усі подані словосполучення с прислівниковими в рядку:
A) хліб і сіль, ближче до людей, далеко від дому;
Б) жити чесно, щедро пригостити, п’ятами накивати;
B) згідно з законом, моторошно від страху, радісно на душі;
Г) повернутися пізно, краще за художника, щиро привітати.

2. Односкладним є речення в рядку:
A) Ніч – мов криниця без дна (М. Рильський).
Б) Як любо йти коханою землею і рідний вітер пити без кінця (В. Сосюра).
B) Жити – добро робити (Народна творчість).
Г) Світло сяйною хвилею хлюпнуло по верхівках дерев, замиготіло, застрибало по кущах (Є. Гуцало).

3. Непоширеним є речення в рядку:
A) Вже надворі стало світати (І. Нечуй-Левицький).
Б) Велике діло – писані слова! (Л. Костенко).
B) Полюють зайців по-різному (Остап Вишня).
Г) Наша Федора то шиє, то поре (Народна творчість).

4. Складним є речення в рядку:
A) О наші передчасно посивілі матері, із сапкою в руках, із серпом на плечі та болючою в очах югою (М. Стельмах).
Б) Кожен запорожець приписувався до певного куреня і мав відбувати військову службу в січовій залозі, у різних командах, роз’їздах (3 журналу).
B) Рушник з давніх-давен символізував не тільки естетичні смаки, він був своєрідною візиткою, а якщо точніше – обличчям оселі, відтак і господині (В. Скуратівський).
Г) Закони вод, вітрів, і хмар, і світла відкрились нам у ті далекі дні (В. Сосюра).

5. Спонукальним є речення в рядку:
A) Життя людське коротке, а світ такий чарівний (В. Козаченко).
Б) Що ж воно таке, отой берег дитинства, в чому його притягальна сила, якими вимірами означити це непересічне поняття (В. Скуратівський).
B) Ой не шуми, луже, зелений байраче (Народна творчість).
Г) Як пощастило дівчинці в сімнадцять! (Л. Костенко)

6. Помилку допущено в словосполученні в рядку:
А) погляд на проблему;
Б) опанувати мову;
В) захворів завдяки недбальству;
Г) згідно з розпорядженням.

У завданнях 7-9 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою (тести контроль 8 клас українська мова онлайн).
7. Установіть відповідність між словосполученням і головним словом у ньому,
1) Приємна розмова з товаришем;            А. Приємно;
2) приємно від розмови з товаришем;      Б. з товаришем;
3) приємно розмовляти з товаришем.      В. розмовляти;
Г. розмова.

8. Установіть відповідність між словосполученням і його синонімічним словом.
1) Небезпечна ситуація;        А. Паркан;
2) казати неправду;                Б. обманювати;
3) огорожа з лози.                   В. небезпека;
Г. тин.

9. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.
1)    Додаток;
2)    обставина;
3)    означення.

A. Дорога й праця – сестри рідні і благовісниці живі (М. Рильський).
Б. Починалось бабине літо (І. Нечуй Левицький).
B. Надворі почало свіжішати (І. Нечуй-Левицький).
Г. Нещастя об’єднує людей (В. Гжицький).

Прочитайте текст. Виконайте завдання 10-11 до нього
(1) Земля дитинства, стежки ранньоїлоності..! (2) Кому не снилися вони в далеких мандрівках, хто не відчував їхнього поклику, чия чутлива душа пе прагла повернутися на схилі літ у чарівну казку дитинства. (3) Усе, як сказав один з філософів, скороминуще в цьому світі. (4) Але чи так уже й все – нам’ять, якщо вона не полишає людину, не робить її забудькуватою, неодмінно житиме отим далеким спогадом дитинства. (5) І чим далі людина відпливає роками, тим більшатиме тяга до нього.

(За В. Скуратівським)

10. Позначте речення, які мають три граматичні основи.

11. Позначте речення підсумкової роботи з української мови, у яких міститься риторичне запитання.

12. Висловіть власні міркування з приводу того, що таке чесність (6 -7 речень). Використайте різні типи речень за метою висловлювання: розповідні, питальні та спонукальні.

Поделись с друзьями:
Твитнуть