САМОСТІЙНІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ


Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть речення, у якому підмет є:
Варіант 1                Варіант 2
складеним                 простим
A) Почало до дочки багато царевичів свататися (Народна творчість).
Б) Літо – найкращий час для рибалок-аматорів (З журналу).
B) Тут можна заховатись від пронизливого вітру (П. Панч).
Г) Не проміняйте неповторне на сто ерзаців у собі! (Л. Костенко)

2. Укажіть речення, у якому присудок є:
Варіант 1                     Варіант 2
складеним                       простим
A) І коли зійшов Максим Залізняк на ґанок, повітря здригнулося від гарматних і рушничних випалів (Ю. Мушкетик).
Б) Рідна мама і рідний тато, рідна земля і рідна Україна, рідна мова і рідна школа… (Я. Гоян)
B) Молодий, легкий, смаглявий, він уважно взявсь до справи із секатором в руках (М. Рильський).
Г) Пекучий день… лісів солодка млява… смага стежок… сонливиці левад… (Л. Костенко).

Завдання 3 для тематичного оцінювання з україської мови має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
3. Установіть відповідність між виділеними в реченні словами та їх синтаксичною формою.
Варіант 1 
Речення 1
1) Повінь на Дніпрі цього року була грізна (Я. Панч).
2) Я хотів би, як ти, прожити (В. Симоненко).

Варіант 2
речення 2
A.Простий дієслівний присудок;
Б. дієслівний складений присудок;
B. іменний складепий присудок;
Г. складений підмет.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-5 до нього.
(1) Прямо над нашою хатою – пролітають лебеді. (2) Вони летять нижче розпатланих хмар, і зтрушують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. (3) Дід говорить, що так співають лебидині крила.

4. Укажіть в даній самостійній роботі 8 клас речення, у яких наявна помилка :
Варіант 1                        Варіант 2
орфографічна                  пунктуаційна

5. Укажіть у тексті:
Варіант 1                            Варіант 2
просте речення              складне речення

6. Утворіть від поданого непоширеного речення поширене за допомогою другорядного члена:
Варіант 1                                Варіант 2
обставини                             означення
Випала роса.

Поделись с друзьями:
Твитнуть