8 КЛАС ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть речення, у якому тире між підметом і присудком:
Варіант. 1                         Варіант 2
ставиться                      не ставиться
A)Я син простого лісоруба, гуцула із Карпатських гір (Д. Павличко).
Б) Писати просто це найбільша майстерність і якість справжнього таланту (О. Копиленко).
B) Води напившися з ясного джерела, вертаються коні (М. Рильський).
Г) Голі шоломи сопок, темні масиви лісів… (О. Гончар).

2. Укажіть речення, у якому форму присудка при підметі вжито:
Варіант 1               Варіант 2
неправильно        правильно
A) Ніч темна і сторожка тиша тримають повітове місто в чорних лапах (Б. Антоненко-Давидович).
Б) В саду ріс аґрус, смородина, вишні.
B) Добро на світі творять, а зло на світі – роблять (П. Скупець).
Г) Не довіряй козу вовкові, а капусту козі (Народна творчість).

Завдання 3 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
3. Установіть відповідність між обставиною в реченні та її видом за значенням.
Варіант 1
Речепия 1
1) Під нами прокидався туман, а над нами падало й падало листя – золоті сльози осені (М. Стельмах).
2) Труд ніколи не зраджує (Ю. Яновський).

Варіант 2
речення 2
А. Обставина часу;
Б. обставина міри;
В. обставина умови;
Г. обставина місця.

Прочитайте текст тесту самостійної роботи 8 клас. Виконайте завдання 4-5 до нього.
(1) Де живуть наші батьки й матері – там живуть і вітри, які нас обдували в дитинстві. (2) Оті перші вітри, що пестили нас, на маминих руках, і ми, відкриті їм, захлиналися від того незвичайного потоку безмележа, краси і неосяжності. (3) Здригалися, мружели очі, починали входити в світ, який звемо життям.
4. Укажіть речення, у якому (яких) наявна помилка:
Варіант 1               Варіант 2
орфографічна          пунктуаційна

5. Укажіть речення, ускладнене (ускладнені) однорідними членами:
Варіант 1              Варіант 2
головними            другорядними

6. Уведіть у подане речепня член речення, якого не вистачає, щоб речення стало поширеним.
Варіант 1                           Варіант 2
Айстри розцвіли.              Замерзла ріка.

Поделись с друзьями:
Твитнуть