ТЕСТ КОНТРОЛЬ УКРАЇНСЬКА МОВА. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь
1. Складений підмет вжито в реченні:
A) Хто топиться, той за соломину вхопиться (Народна творчість).
Б) Народилися мої дід та баба ще кріпаками, побралися уже вільними (М. Стельмах).
B) Маланка з Гафійкою теж заробляли (М. Коцюбинський).
Г) І захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум’я й води (Л. Костенко).

2. Складений присудок вжито в реченні:
A) А вже на відпочилім небокраї прекрасний розгоряється пожар (М. Стельмах).
Б) Семена викликали до князя в палац і наказали зачекати в челядницькій (П.Панч).
B) Ні, любий тату, я буду слухатись (Леся Українка).
Г) Тече вода в синє море, та й не витікає (Т. Шевченко).

3. Тире між підметом і присудком не ставиться в реченні:
A) Рідний батько це найвища святиня у світі (Панас Мирний).
Б) Ти пісня моя лебедина (Л. Костенко).
B) Бути чабаном це не прогулюватись з ґирлиґою по степу та їсти кашу чабанську (О. Гончар).
Г) Гармонійне злиття ідеї з художньою формою ось формула ідеального твору мистецтва (В. Дрозд).

4. Порівняльний зворот не виділяється комами в реченні (тест контроль 8 клас):
A) Дощ ллє як із відра.
Б) Весняне сонце вже припікало як улітку.
B) І всі ми як один підняли вгору руки (І. Франко).
Г) Припадаю вустами до слова мов до стиглого грона калини (Н. Кащук).

5. Форму присудка при підметі вжито неправильно в реченні:
A) Іти було важко.
Б) Радіють і небо, і морс, і земля.
B) Біля вогнища сиділи група туристів.
Г) УАН була заснована 1918 року за сприяння гетьмана П. Скоропадського.

6. Через дефіс пишуться всі прикладки в рядку:
A) озеро/Світязь, гора/Говерла, народи/брати;
Б) сон/трава, Москва/ріка, поет/романтик;
B) сніжинки/пушинки, трава/деревій, фільм/»Земля»;
Г) жук короїд, твір опис, собака вівчарка.

У завданнях 7-9 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між реченням і способом вираження присудка в цьому.
1) Простий дієслівний присудок;
2) дієслівний складений присудок;
3) імепний складений присудок.

А. Серед тонкого попискування синичок чути посвисти червоно-рудих красенів снігурів (А. Волкова).
Б. Тоді Десна була глибокою і бистрою річкою (О. Довженко).
В. На погребні любив спати дід (О. Довженко).
Г. Шум акацій… Посьолок і гони (В. Сосюра).

8. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.
1)    Обставина;
2)    означення;
3)    додаток.

A. Тиша і холод обіймають його (М. Коцюбинський).
Б. Розквітає калипа і стас гарною, як дівчина у весільному вбранні (З журналу).
В. Усе тіло зробилося легким, пружним, нестримним (О. Гончар).
Г. Теплохід пішов по Дніпру впиз (В. Винниченко).

9. Установіть відповідність між реченням і видом обставини в ньому.
1)    Обставина міри;
2)    обставина способу дії;
3)    обставина місця.

A. Йде боєць додому із походу (А. Малишко).
Б. Скоро перша паморозь посріблить траву, листя кущів і дерев (О. Копиленко).
B. Сад музикою сповнений по вінця (О. Підсуха).
Г. І трудимось теж на совість (О. Гончар).

Прочитайте текст. Виконайте завдання тематичного оцінювання з української мови №10-11 до нього
(1) Зовнішній вигляд міфологічних богів та духів був у прямій залежності від їх здібностей та якостей. (2) Святовид бог війни та перемоги у західних слов’ян. (3) Він зображується чотириголовим. (4) Ріг сідло меч символи цього бога. (5) Ночами він їздить на білому коні й змагається з нечистою силою.

(З кн. «Персонажі слов’янської міфології»)

10. Позначте речення, у яких між підметом і присудком необхідно поставити тире.

11. Позначте речення, які містять однорідні головні члени речення.

12. Складіть невеликий опис у художньому стилі «Вулиця, на якій я живу» (6-7 речень). Використайте у ньому складені дієслівні присудки і порівняльний зворот.

Поделись с друзьями:
Твитнуть