ТЕСТ КОНТРОЛЬ УКРАЇНСЬКА МОВА. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ


ВАРІАНТ 2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь
1. Складений підмет вжито в реченні:
A) Любить свій край – це для народу жити, боротися за юне, за нове (В. Сосюра).
Б) Цілували Євнраксії руку два герцоги, чотири архієпископи, дванадцять
маркграфів, п’ятнадцять єпископів, баронів і клерків без ліку (П. Загребельний).
B) Я честь віддам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами (Леся Українка).
Г) Іде гроза дзвінка і кучерява садам замлілі руки цілувать (Л. Костенко).

2. Складений присудок вжито в реченні:
A) Оженитися – не дощик переждати (Народна творчість).
Б) Буду я навчатись мови-блискавиці в клекоті гарячім кованої криці… (А. Малишко)
B) Я вмію зневажати скрутне становище і нехтувати небезпеку (І. Микитенко).
Г) Не дай мені заплутатись в дрібницях, не розміняй на спотички доріг (Л. Костенко).

3. Тире між підметом і присудком пс ставиться в реченні:
A) Огонь в одежі слова безсмертна, чудотворна фея, правдива іскра Прометея (І. Франко).
Б) Кожне слово це ніби діамантова намистинка на величезному разку нашої пребагатої мови (В. Сухомлинський).
B) Життя як вокзал. Хто приїжджає, хто від’їжджає (Л. Костенко).
Г) Класична пластика і контур строгий, і логіки залізна течія оце твоя, поезіє, дорога (М. Зеров).

4. Порівняльні звороти комами не виділяються в реченні:
A) Із степу як із вогкої печери тягло свіжою прохолодою (О. Гончар).
Б) Це місто прекрасне як усмішка долі (Л. Костенко).
B) Він був неначе сонний (О. Корнійчук).
Г) Він справді здригнувся немов ступив у студену воду (Ю. Мушкетик).

5. Форму присудка при підметі вжито неправильно в реченні:
A) Як назбиралось тії птиці, як назбиралося звірів.
Б) Більшість сприйняли пропозицію схвально.
B) Сотня рук здійнялася вгору.
Г) Райвно розглянув питання забезпечення шкіл підручниками.

6. Окремо пишуться всі прикладки в рядку:
A) козак/нетяга, мати/героїпя, риба/щука;
Б) пісня/дума, співець/Перебендя, озеро/Байкал;
B) сердега/Ярема, гори/Карпати, птах/орел;
Г) дівчина/красуня, місто/Тбілісі, дуб/велетень.

У завданнях 7-9 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник відповідей тест контролю 8 клас, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між реченням і способом вираження присудка в ньому.
1) Простий дієслівний присудок;
2) дієслівний складений присудок;
3) імепний складений присудок.

А. Глас ноніющого в пустині, напевно, був чутніший, як у нас (Л. Костенко).
Б. Коли другії облизня піймали, то й ми остерігаємося (І. Котляревський)
В. Довга зимова ніч. Довга (Г. Тютюнник)
Г. Вони стараються не дума з краю… (М. Стельмах).

8. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.
1)    Додаток;
2)    означення;
3)    обставина.

A. Ми готувалися переходити лінію фронту (О.Гончар)
Б. Андрійко був повновидий, ясноокий, кучерявий (Марко Вовчок)
В. Український степ чарівний і величний (І. Цюпа)
Г. Унизу під городом жалюгідно животіє  чорний люд (П. Загребельний)

9. Установіть відповідність між реченням і видом обставини в ньому підсумкова робота українська мова.
1)    Обставина місця;
2)    обставина часу;
3)    обставина способу дії.

A. Життя йде розмірено, чітко, напружено й упевнено (П. Панч)
Б. І море там буде, де степ був одвіку (Л. Дмитерко)
B. Усе минає, але любов після всього зостається (Г. Сковорода)
Г. Честь втратити – втратити багато (О. Гончар)

Прочитайте текст. Виконайте завдання 10-11 до нього
(1) Міфологія це фантастичне уявлення про світ це приклади про богів духів героїв. (2) СМіфологічні уявлення первічної людини були основним способом приймання нею життя. (3) Міфи найперший пласт культурного існування людства що став джерелом релігії науки мистецтва. (4) Зовнішній вигляд богів та духів був у прямій залежності від їх здібностей та якостей. (5) Міфологія давніх слов’ян ніяк не менш цікава за міфи греків та римлян.

(З кн. «Персонажі слов’янської міфології»)

10. Позначте речення, у яких необхідно поставити тире між підметом і присудком .

11. Позначте речення, ускладнені одноріднимим означеннями.

12. Складіть невеликий опис у художньому стилі «Мій улюблений куточок рідного міста (села)» (6-7 речень). Використайте у ньому складені іменні присудки і речення з однорідними членами.

Поделись с друзьями:
Твитнуть