УКРАЇНСЬКА МОВА 8 КЛАС ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть просте речення, яке є:
Варіант 1                     Варіант 2
односкладним            двоскладним
A) Він говорить, що на вербі груші ростуть.
Б) Під лежачий камінь вода не тече.
B) Без праці не проживеш (Народна творчість).
Г) Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади (Л. Костенко).

2. Укажіть просте односкладне речення, яке має головний член у формі:
Варіант 1               Варіант 2
підмета                     присудка
A) За одним разом дуба не зрубаєш (Народна творчість).
Б) Ось і випускний вечір!
B) Хрестоносці заздрісно дивились на місто (А. Варшавський).
Г) Творчість завжди мрійпа і тривожна (В. Симоненко).

Завдання 3 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
3. Установіть відповідність між односкладним простим реченням і його видом (завдання підсумкових робіт 8 клас).
Варіант 1        Варіант 2
Речення 1          речення 2
1) Виходжу на засніжене подвір’я (М. Рильський).
2) Інеєм окутало скрізь дерева (С. Васильченко).

A. Узагальнено-особове;
Б. неозначено-особове;
B. безособове;
Г. означено-особово.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-5 до нього.
(1) Подвір’я й хати навколо потопали в сніжно-білій незайманочистій заметілі вишневого квітування. (2) Холодними сніговими кучугурами, ніби клапті недоталого снігу, цвіли по ровах та видолинках терни. (3) А по широкій долині скрізь, куди тільки сягав зір, на рівних, синювато чорних підметах, на пагорбах городів, біліли, з гори до низу облиті кетягами цвіту, високі, старезні столітні груші-дички.

(В.Козаченко)

4. Позначте речення, у яких наявна помилка:
Варіант. 1                      Варіант 2
орфографічна                 пунктуаційна

5. Позначте речення, ускладнені:
Варіант 1                                     Варіант 2
однорідними членами     порівняльним зворотом

6. Упишіть до таблиці слово, за допомогою якого від наведеного речення можна утворити інше речення, яке буде:
Варіант 1                                      Варіант 2
двоскладним                            односкладним
Приїхав на навчання          Ми їдемо на екскурсію

Поделись с друзьями:
Твитнуть