УКРАЇНСЬКА МОВА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть просте речення, яке є:
Варіант. 1               Варіант 2
повним                      неповним
A) На білому снігу – рожеві й сині смуги (М. Рильський).
Б) Блакитними очима дивиться мені в очі весна (Є. Гуцало).
B) Долина ставала ще вужчою, а гори піднімалися все вище та вище (І. Нечуй-Левицький).
Г) Лиш той творити може, хто любить свій народ (В. Сосюра).

2. Укажіть складне речення, частиною якого є:
Варіант 1                    Варіант 2
повне речення         неповне речення
A) Життя прожити не поле перейти (Народна творчість).
Б) Весняне сонце ще не було пекуче, і степ дихав вільготно (О. Гончар).
B) Порожня діжка гучить, а повна мовчить (Народна творчість).
Г) Яке то щастя – свій народ у світлі бачити (Д. Павличко).

Завдання 3 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
3. Установіть відповідність між виділеними у реченні словом і частиною мови, якою воно є.
Варіант 1                            Варіант 2
Речення 1                               речення 2
1) Тим часом розвиднялося, світало (М. Рильський).
2) Ідеш наче по пахучому і геть чорному морю бездонному (В.Кава).

A. Прикметником;
Б. іменником;
B. дієсловом;
Г. прислівником.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-5 до нього.
(1) Пити молоко ти завжди виходив, і сідав чи в затінку за хатою, коли стояла спека, або ж на присьбі, коли ранкове чи вечірнє сонечко світило. (2) Пахло молоко, житній дух ігаов од скибки хліба і ти ласував. (3) І мав такий настрій, що все иребирало погідних рис, наче й довколишньому світу передавалася твоя втіха.

(Є. Гуцало)

4. Позначте речення, у яких наявна помилка (відповіді на підсумкові контрольні роботи):
Варіант. 1              Варіант 2
пунктуаційна          орфографічна

5. Позначте речення, у якому є:
Варіант 1                           Варіант 2
однорідні члени     просте неповне речення у складі

6. Визначте пропущений член неповного речення.
Варіант 1   
Одна розумна голова – добре, а дві – ще  ліпше (Народна творчість).

Варіант 2
Крізь шибку виднілись білі колони тераси, а за ними – квітник (М. Коцюбинський).

Поделись с друзьями:
Твитнуть