ТЕСТИ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть речення, ускладнене:
Варіант 1                                                       Варіант 2
одноріднимим означеннями      неоднорідними означеннями
A) Дух рівний гарячий іде від землі з неба з моря (М. Коцюбинський).
Б) Не раз з’явиться вона хлопцеві в снах і виникпе в його спраглій уяві проблисне розкішшю верб надбережних (О. Гончар).
B) Темна соковита зелепь серед жовтого то були кущі смородини чи малини (Ю. Хорунжий).
Г) Хрести, лелеки, мальви і жоржини були його єдині глядачі (Л. Костенко).

2. Укажіть речення, ускладнене:
Варіант 1                                                               Варіант 2
кількома рядами однорідних членів     одним рядом однорідних членів
A) Крізь рожеві хмарки іноді пробивається рожевий сонячний промінь (О. Копиленко).
Б) Стомлені, виснажені боями, воїни були мовчазні й понурі.
B) Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав (Т. Шевченко).
Г) Після пертого жаркого квітневого дня настав теплий тихий вечір (С. Васильченко).

Завдання 3 самостійної роботи 8 клас має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
3. Установіть відповідність між однорідними членами в реченні та групою, до якої вони належать
Варіант 1               Варіант 2
Речення 1                 речення 2
1) Караюсь, мучусь, але не каюсь (Т. Шевченко).
2) Робота і мучить, і кормить, і учить (Народна творчість).

A. Однорідні члени речення із сполучниковим зв’язком;
Б. однорідні члени речення з безсполучниковим зв’язком;
B. однорідні члени речення зі змішаним зв’язком;
Г. однорідні члени речення з узагальнюючим словом.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-5 до нього.
(1) Лисиць на острові було багато і почували вони себе там досить беспечно, бо в рибальські садиби навідувалися тільки зрідка зимою, а більшу частипу року жили коштом пташиного населення східної частини острова. (2) Рибалки майже не полювали, тому і звірі, й птахи жили па острові превільно. (3) Острів називався Лебединим, бо восени й весною його відвідували тисячами, а у деякі роки десятками тисяч лебеді, спиняючись тут під час своїх мандрувань з півночі у вирій, а з вирію на північ.

(М. Трублаїні)

4. Укажіть речення, у яких наявна помилка (тест контроль відповіді):
Варіант 1                 Варіант 2
орфографічна        пунктуаційна

5. Укажіть речення, ускладнене:
Варіант 1                       Варіант 2
однорідні члени       дієприслівниковим зворотом

6. Уведіть у речення однорідні члени до слова:
Варіант 1                     Варіант 2
дорогі                             освіту
Дорогі батьки. Ви подарували мені життя й щасливе дитинство, дбаєте про освіту, дякую Вам.

Поделись с друзьями:
Твитнуть