ЗАВДАННЯ І ВІДПОВІДІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Укажіть речення, у якому виділені члени, вжиті у фразеологізмі, є:
Варіант 1                     Варіант 2
однорідними       неоднорідними
А) Ми старі стріляні горобці (О. Гончар).
Б) Хто рано підводиться, за тим і діло водиться.
В) Тимко розкрив рота з переляку й здивування (Ю. Збанацький).
Г) Яка громада, така і рада (Народна творчість).

2. Укажіть речення, у якому однорідні члени є:
Варіант 1                            Варіант 2
поширеними                     непоширеними
A) Від Батьківщини – і клич, і звага, і рання сила, й доля пізня… (М. Сингаївський)
Б) В хаті у Меланії було, як у віночку: тіняво, зелено, чисто (О. Гончар).
B) В глибокі чисті криниці люблять дивитись до всього допитливі діти (Ю. Збанацький).
Г) Праворуч – суцільний лан золото-червоної безвусої ярої пшениці (І. Вільде).

Завдання 3 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою (українська мова тест контроль відповіді).
3. Установіть відповідність між реченпям з однорідними членами і розділовим знаком, пропущеним в ньому.
Варіант 1                           Варіант 2
Речення 1                             речення 2
1)  Сорока-ворона на припічку сиділа діткам кашку варила, ополоником мішала, діток годувала (Народна творчість).
2) У житті дуже часто найпершим прохідним балом стають моральні якості людини, а саме порядність, принциповість, доброта, ретельність, працьовитість (З газети).

A. Тире;
Б. двокрапка;
B. кома;
Г. крапка з комою.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-5 до нього.
(1) Тут саме попи виїхали із за гори. (2) Перед ними так і заблищало: так і замиготіло, так і замережило церквами, хрестами, горами і будинками. (3) Святий город сіяв як той Єрусалим…

(П. Куліш)

4. Укажіть речення, у яких наявна помилка:
Варіант 1                             Варіант 2
пунктуаційна                        орфографічна

5. Укажіть речення, ускладнене:
Варіант 1                                  Варіант 2 підсумкових контрольних робіт
однорідними членами     порівняльним зворотом

6. Уведіть у речення й упишіть до таблиці таке слово, щоб речення було ускладнене:
Варіант 1                                                    Варіант 2
однорідними означеннями        неоднорідними означеннями
Ясне сонечко взимку не гріє.

Поделись с друзьями:
Твитнуть