УКРАЇНСЬКА МОВА 9 КЛАС ТЕСТИ. ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ЦИТАТА ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ. ДІАЛОГ

ВАРІАНТ 2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Виберіть варіант, який є закінченням визначення.
Точно переданий уривок будь-якого висловлювання чи письмового твору, що наводиться для підтвердження або пояснення своїх думок називається…
A) прямою мовою;   Б) непрямою мовою;
B) діалогом;              Г) цитатою.

2. Виберіть рядок, де є непряма мова (окремі розділові знаки пропущено).
A) Боже, яка краса! обізвалась, ні до кого не звертаючись, тіточка Олена (М. Олійник).
Б) Ми за дітьми йдемо до жінки, запитуємо Хто посадив цю тополю? Чи давно вона росте тут? (В. Сухомлинський).
B) Не кидайте хлібом, він святий! – в суворості ласкавій, бувало, каже дід старий малечі кучерявій (М. Рильський).
Г) Сахно запитав, як здоров’я Степаниди Петрівни, як живеться Семенові, чи не думають вони заводити садок… (В. Собко).

3. Виберіть рядок, у якому цитату записано неправильно.
A) «Кобзар», за словами Івана Франка, – це: ціла епоха в історії духовного розвитку українського народу.
Б) Максим Рильський писав, що словник – «пишний яр, а не сумне провалля».
B) Поетеса Л. Костенко зверталася до сучасників:
…І якби на те моя воля, Написала б я скрізь курсивами: – Так багато на світі горя, Люди, будьте взаємно красивими!
Г) «Учитесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь», – закликав великий поет.

4. Виберіть речення, яке відповідає схемі «П!» – а. (окремі розділові знаки пропущено).
A) Ні, не клич мене, весно, казала я їй, не чаруй і не ваб даремне (Леся Українка).
Б) На шляху, прощаючись, Люба сказала Ти б колись, Михайлику, і до нас заскочив. Ідеш собі з ковзанки, то й заверни в наш двір (М. Стельмах).
B) Важливо не те, як малюю я, а що в тому бачать інші сказав Валерій Я ніколи не стану художником. Я це зрозумів І радий, що зрозумів вчасно (Ю. Мушкетик).
Г) Вмивайся, вмивайся, дитино! квапить мене мати (М. Стельмах).

5. Виберіть речення тест контролю українська мова, у якому розділові знаки при прямій мові поставлено правильно.
A) «З щастя та горя скувалася доля» – каже людська поговірка (Панас Мирний).
Б) «Ну, добре, стримав образу Аркадій Петрович. – Не одрікаюсь од своїх слів» (М. Коцюбинський).
B) Струна бринить лагідною луною: «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» (Леся Українка)
Г) «Леоніде, – Адріана відірвала обличчя від долоні – а ви читали «У пошуках утраченого часу» Марселя Пруста?» (Р. Іванчук)

6. Виберіть рядок, у якому допущено помилку при заміні прямої мови непрямою.
А) Мати нагадала Оленці, щоб не спізнитися на урок.
Б) Бабуся попросила онука, щоб сходив до аптеки за ліками.
В) Василь сказав батькові, що в новій школі дуже цікаво.
Г) Золота рибка запитала дідуся, чого йому треба.

Завдання 7-9 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між поняттями та прикладами.
1. Пряма мова;
2. діалог;
3. непряма мова;
4. цитата.

А) Дідусь підтвердив, що на плесі завжди є качки (Остап Вишня).
Б) «Мушу йти в полонину, Марічко», – сумував Іван заздалегідь (М. Коцюбинський).
В) За словами О.С. Мельничука, «Основною одиницею мови в усіх мовах є речення».
Г) – Вставай! Годі спати. Треба вирішити, як нам жити далі.
- Що? – невторопав з просоння Марусик.
- Ти як хочеш, а я думаю втекти з дому, – важко зітхнув Сашко Циган. (В. Нестайко)

8. Установіть відповідність між схемами та реченнями (окремі розділові знаки в реченнях пропущено)
1. А: «П»
2. «П? -а. – П!»
3. «П, – а. – П?»
4. «П, – а. – П!»

A) А це що таке притишила Соломія до себе Краще про концерт думай (В. Врублевська).
Б) Так, бачу, ти усім тут добре надоїв Кіт Вовкові сказав Чого ж ти, братику, сюди і забігав (Л. Глібов).
B) Вставай, будила Івана Марічка. Вставай і ходім (М. Коцюбинський).
Г) Що ж я буду в світі Божому діяти сама з малою дитиною промовила Немидора (І. Нечуй-Левицький).
Д) Як подумав тоді Тіні коротшають так само непомітно, як і людське життя (Г. Тютюнник).

9. Установіть відповідність між реченнями та розділовими знаками, пропущеними у них.
1. Кома;
2. тире;
3. двокрапка;
4. крапка.

А) Що ж не дає мені промовити просто «Так, доле, ти міцніша, я корюся» (Леся Українка)
Б) «Помилуйте! – йому Ягнятко каже – на світі я ще й году не прожив» (Л. Глібов).
В) «Хто ж ти, братцику, будеш – вівчар» – зацікавився Іван (М. Коцюбинський)
Г) «Мамо – питаю, – то льони цвітуть?» (О. Гончар).
Д) «то ти вмієш тільки реготати? – скрипнув Пилипко. Так не боюсь я тебе!» (Панас Мирний)

Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Виконайте завдання 10-11 до нього (всі самостіні роботи з української мови)

Легенда про зозулю

(1) Про зозулю складено багато пісень та легенд.
(2) Розповідають, що жила дівчина, що називалася Зозуля, розумна, вродлива, тільки лінива дуже.
(3) Якось послала мати свою Зозулю брати льон під лісом, а та льон не брала, вилізла на дуба, сіла на гілку крислату і до хлопців: Ку-ку Ку-ку. (4) А мати зварила обід та й теж пішла в поле дочці допомогати. (5) А кувала б ти, дочко, доки світу й сонця закляла мати, коли побачила, що її Зозуля на дубі сидить. (6) Як почула дівчина, що в неї від прокльону материного крила почали рости, заплакала й полетіла.
(7) Але і птахою Зозуля залишилася ледачою: гнізда не в’є, на яйцях не сидить, дітей не годує, лишень літає лісами, роки людям рахує, сміється, дівчатам каже, коли вони заміж підуть.

10. Позначте речення, у якому допущено орфографічну помилку.

11. Позначте речення, яке відповідає схемі «П!» – а.

Самостійно сформулюйте відповідь на завдання 12
12. Складіть діалог «На спортивному майданчику» (8-10 реплік) й запишіть його, правильно розставивши розділові знаки. Речення повинні мати різні конструкції: пряма мова уживатися і до, і після слів автора, слова автора посередині прямої мови.

Поделись с друзьями:
Твитнуть