ПІДСУМКОВІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 9 КЛАС. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ


ВАРІАНТ 2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Виберіть складносурядне речення.
A) На світі вже давно ведеться, що вищий перед нижчим гнеться (Л. Глібов).
Б) Дерева в саду хитає вітер, жовтий лист летить до ніг мені (В. Сосюра).
B) Праця садівника неспокійна, але почесна і самою своєю суттю мирна (О. Гончар).
Г) Не лише сльози проливала Леся, а й заклик був у віршах до борні (В. Гуртовенко).

2. Виберіть складносурядне речення, частини якого поєднані за допомогою протиставного сполучника.
A) Фронт мовчав, чи його чутно не було витряпицею (О. Гончар).
Б) Лиш небо гуде неокрає, та сім’я журавлина на крилах весну підіймає (А. Малишко).
B) Між нами ґрат нема, та ними і не можна троянду й солов’я навіки розлучить (Леся Українка).
Г) І марили айстри в саду восени про трави шовкові, про сонячні дні, і в мріях ввижалась їм казка ясна (О. Олесь).

3. Виберіть складносурядне речення, у якому допущено пунктуаційну помилку.
A) Море велике, та вода не годиться (Народна творчість).
Б) Минулася буря – і сонце засіяло (М. Рильський).
B) Хай вітер знамена колише, й співають в садах солов’ї (В. Сосюра).
Г) Хутенько казка мовиться, та не так-то хутко діло робиться (Марко Вовчок).

4. Виберіть речення, що відповідає схемі [ ] і [ ]. (розділові знаки пропущено).
A) Дунув вітер понад ставом і сліду не стало (Т. Шевченко).
Б) У кожного чоло життя і жаль порили і в оці кожного горить любові жар (І. Франко).
B) Місяць зійшов над морем і скелі ближчими стали (М. Коцюбинський).
Г) В очереті кахкала дика качка і сплескувала велика риба (Ю. Мушкетик).

5. Позначте розділовий знак, який потрібно поставили в реченні на місці пропуску.
Річка широка та глибока, а вода синя та чиста і котиться вона, виблискуючи та шумуючи (Марко Вовчок).
A) Кома;
Б) тире;
B) двокрапка;
Г) крапка з комою.

6. Позначте складносурядне речення, у якому НЕ потрібно ставити кому (розділові знаки пропущено).
A) Жде спрагла земля плодотворної зливи і вітер над нею гуляє бурхливий (І. Франко).
Б) Грає сонце в горщиках і весело виблискують гори гончарського добра (М. Хвильовий).
B) На галявину зрідка навідуються зграї птахів або інколи загляне лисиця (Остап Вишня).
Г) Улітку в містечку збирали вишні, сливи, яблука і тоді пахло на базарах забутою старовиною (М. Хвильовий).

Завдання 7-9 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою (тест контроль відповіді).
7. Установіть відповідність між складносурядними реченнями та видом смислового зв’язку між німи частинами.
1. Послідовність;
2. чергування явищ;
3. зіставлення явищ;
4. протиставлення явищ.

А) Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени (Леся Українка).
Б) Туман уже піднявся – і небо стало сірим (М. Коцюбинський).
В) То проснеться над болотом чайка, то промайне бистрий чибіс (А. Шиян).
Г) Минає день, і світ згасає, і найсвітліший промінь згас (М. Рильський).
Д) Співають, ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть (Т. Шевченко).

8. Установіть відповідність між схемами і реченнями.
1. [ ], а [ ] і [ ].
2. [ ], і[], і[].
3. А[],а[].
4. [ ]і[ ].

А) Погасли хвилі, гори, хмари, і над землею в’ються чари, і над землею в’ються сни (О. Олесь).
Б) Вже листопад підкрався з-за дубів і гай знімає золоту перуку (Л. Костенко).
В) В тихій задумі стояли діброви, а в них весільним одягом пишались черешні і темно рожевіли напухлими устами дикі яблуні (М. Стельмах).
Г) А вечір палить вікна незнайомі, а синя хмара жаром пройнялась (М. Рильський).
Д) Чи то галич налетіла чорна, чи то гору турки обступили (Леся Українка).

9. Установіть відповідність між реченнями та розділовими знаками, пропущеними у них.
1. Кома;
2. тире;
3. крапка з комою;
4. відсутність розділового знака.

A) Ця розмова лишила у мене якийсь гіркий несмак але миритись, брати назад свої слова у мене не було бажання (Леся Українка).
Б) Час ішов дуже поволі і якась година здалася матері за цілу вічність (М. Хвильовий).
B) А десь біжать залізні коні і пахне холодом трава (В. Сосюра).
Г) Ще одна-єдина мить і дальній поїзд прошумить (А. Малишко).

Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Виконайте завдання 10-11 до нього

Весна

(1) Сніг лежав уже по самих ярках та затінках, а то скрізь позбігав лепетливими дзюркотли ми струмками. (2) Серед пучечків торішньої трави де-не-де визирали вже блакитними оченят- проліски, але вся земля лежала ще чорна, не убрана в пишні зелено-квітчасті м’які шати. (3), жала ще півсонна й зітхала до неба теплими грудьми, і теє зітхання злітало вгору легенькою бі тою парою. (4) Пара линула вгору, збиралася таму хмари, і хмари тьмарили небо, затуляючи зе. сонце. (5) Земля зітхала за сонцем і не знала, що за малу годину вона потопне в його золотих і мах. (6) Сльози-тумани розвіються, зникнуть од одного ясного променистого погляду. (7) А п ще хмари темні,- але теплі весняні хмари,- снували по небу.

(За Б. Грінченко)

10. Позначте всі складносурядні речення (завдання і відповіді самостійні роботи 8 клас).

11. Позначте всі речення, у яких є однорідні присудки.

Самостійно сформулюйте відповідь на завдання 12
12. Складіть невеликий роздум (7-9 речень) на тему: «Краще черствий хліб у своєму домі, ніж різноманітність страв за чужим столом». У тексті використовуйте складносурядні речення.

Поделись с друзьями:
Твитнуть