УКРАЇНСЬКА МОВА ЗАВДВННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Завдання 1-2 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть складнопідрядне речення з підрядним:
Варіант. 1                        Варіант 2
з’ясувальним                     означальним
A) Моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани (Л. Костенко).
Б) Коли за все берешся, то нічого не зробиш (Народна творчість).
B) Тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив (Леся Українка).
Г) Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була (П. Тичина).

2. Виберіть складнопідрядне обставинне речення:
Варіант 1                 Варіант 2
умови                             мети
A)    Хоч на щастя життя багате, але кожну людину ждуть і печалі, і сум, і втрати (В. Симоненко).
Б) Якщо бажаєш стать заможним, у праці будь непереможним (Народна творчість).
B) Скільки хвиль у бурхливому морі, стільки співів у серці моїм (Леся Українка).
Г)  Ми розвіяли хмари похмурі, щоб над нами сіяла блакить (В. Сосюра).

Завдання 3 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою
3. Установіть відповідність між запитаннями та типом підрядної частини складнопідрядного речення.
Варіант 1                                 Варіант 2
1,3                                                2,4
1. Що?                             А) Обставинне мети;
2. який?                           Б) обставинне часу;
3. коли?                           В) обставинне допустове;
4. незважаючи на що?    Г) з’ясувальне;
Д) означальне.

Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Виконайте завдання 4-6 до нього (9 клас підсумкові контрольні роботи)
(1) Там, де Ташань робить круте коліно, напроти садиби, – вир. (2) Рибалки об’їжають його, бо він перекидає човни. (3) Троянчани не купаються навіть поблизу нього, і всіляко обходять прокляте місце, про яке розповідаються легенди, одна страшніша за іншу. (4) Говорять, що колись утопився у тому вирі якийсь чоботар.

(За Г. Тютюнником)

4. Позначте складнопідрядне речення з підрядним:
Варіант 1                                 Варіант 2
означальним                        обставинним місця

5. Визначіть речення, у якому допущено:
Варіант 1                                           Варіант 2
пунктуаційну помилку                  орфографічну помилку

Самостійно сформулюйте відповідь на завдання 6
6. Із вище поданого тексту випешіть речення і зробіть його частковій синтаксичний аналіз (підкресліть усі члени речення, намалюйте структурну схему, укажіть вид підрядної частини)
Варіант 1                    Варіант 2
Речення 2.                      Речення 4.

Поделись с друзьями:
Твитнуть