ВІДПОВІДІ НА ПІДСУМКОВІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Виберіть правильне продовження визначення:
Складнопідрядне речення допустове – де речення, підрядна частина якого
A) пояснює означення, виражене іменником чи займенником.
Б) вказує умову, всупереч якій відбувається дія в головному реченні.
B) вказує спосіб дії головного речення.
Г) вказує час дії, що відбувається у головному реченні.

2. Визначте кількість підрядних частин у реченні:
Коли листя зелене було, як трави стояли і квіти пахтіли, кудись несподівано сонце зайшло і білі пелюстки снігів полетіли (В. Сосюра).
А) Дві;   В) чотири;
Б) три;   Г) п’ять.

3. Виберіть складнопідрядне речення, частини якого з’єднані за допомогою сполучника (тест контроль українська мова та література 9 клас).
A) Ти знаєш, що ти людина? (В. Симоненко)
Б) Не все те отрута, що неприємне на смак (Г. Сковорода).
B) Хіба б я висловив словами все те, що серцем відчував (А. Малишко).
Г) Ті, що народжуються раз на століття, умерти можуть кожен день (Л. Костенко).

4. Визначте вид складнопідрядного речення.
І риба співала б, коли б голос мала (Народна творчість).
A) З’ясувальне;
Б) означальне;
B) обставинне умови;
Г) обставинне допустове.

5. Укажіть речення, у якому необхідно поставити розділовий знак при збігові сполучників (сполучних слів).
A) Неприємно, коли п’явка впивається в жижку чи коли гавкають на тебе чужі пси або гуска сичить коло ніг (О.Довженко).
Б) Був я трохи спочив на селі літом, та як вернувся додому та вскочив відразу у всякий клопіт та працю, так здоров’я й пропало (М. Коцюбинський).
B) Богдан поставив ринку і хоча йому було не до їжі, заглянув у розсохлу від років скриню (М. Стельмах).
Г) Семен казав, що як тільки Мотря перебереться до його хати, він полагодить стару повітку (М. Коцюбинський).

6. Укажіть складнопідрядне речення з неоднорідною підрядністю.
A) Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла (Леся Українка).
Б) Як не хочеш, дівчинонько, дружиною бути, то дай мені таке зілля, щоб тебе забути (Народна творчість).
B) Стоять вишні і журяться похилі, що в хмари сонечко зайшло, що листя й квіти облетіли, що їх снігами замело (О. Олесь).
Г) Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати (Л. Костенко).

Завдання 7-9 для 9 клас тест контролю мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями і видом підрядної частини.
1. Порівняльне;
2. означальне;
3. причини;
4. з’ясувальне.

А) Намалюй мені ніч, коли падають зорі (М. Петренко).
Б) Поет не боїться від ворога смерті, бо вільная пісня не може умерти (Леся Українка).
В) Серце у тиші нічній спочива, як у колисці дитина (М. Рильський)
Г) Що більший самолюб і фарисей, то більше прагне шани від людей (Л. Костенко).
Д) Я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь (Т. Шевченко).

8. Установіть відповідність між реченнями і сполучником (сполучним словом), пропущених у них.
1. Що;
2. як;
3. чий;
4. щоб.

А) Спинюся я і довго буду слухать, … бродить серпень по землі моїй (Л. Костенко).
Б) І прийде той, … образ я носила з піснями вкупі в серденьку своєму (Леся Українка).
В) Піти туди, … кличе серце і обов’язок (М. Коцюбинський).
Г) Пташки, … влітку так співали, у ірій вже поодлі- тали (Є. Гребінка).
Д) … жить, ні в кого права не питаюсь (П. Тичина).

9. Установіть відповідність між схемами та реченнями
9 клас тест контроль скачать

А) Виявилося, що вони проходять повз малий острівець, яких тут немало в Азовському морі (О. Гончар).
Б) Правди в брехні не розмішуй, бо на світі той наймудріший, хто найбільше любить життя (В. Симоненко).
В) Те, що ми побачили й почули, переконало нас, що актора знайдено (О.Довженко).
Г) Всі одразу помітили, що літо вже минуло, що настала осінь із мряками, розбитими дорогами, холодними вітрами (О. Гончар).
Д) Сьогодні я такий щасливий, мов вийшов хлопчиком на шлях, де сонце наливає ниви солодким золотом в садах (В. Симоненко).

Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Виконайте завдання 10-11 до нього

Коли грибно, то і хлібно

(1) Бувають роки, коли гриби, як кажуть у народі, самі в кошик лізуть, вибігають на велелюд ні стежинки, щоб зняти перед грибпикарем капелюха. (2) Але трапляються літа, що один гриб н весь ліс. (3) Від щедрості їхнього врожаю люди прогнозували статки. (4) Вважалося, коли гри но, то і хлібно. (5) Досвідчений грибник добре знає, що найкраще вони ростуть за теплої погод коли не спостерігається різких перепадів температури між ніччю і днем. (6) Вирушаючи в лі пам’ятайте: де дуби, там і гриби. (7) А коли вам пощастило відшукати хоч один боровик, то н втрачайте надії – поруч мають бути сусіди.

(За В. Скуратівським)

10. Позначте всі складнопідрядні речення.

11. Укажіть складнопідрядне речення з послідовною підрядністю.

Самостійно сформулюйте відповідь на завдання 12
12. Складіть невеликий роздум (8-10 речень) на тему: «Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина», використовуючи різні типи складнопідрядних речень.

Поделись с друзьями:
Твитнуть